Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


71. Паразитологія

1. "Структура та задачі паразитарної служби"
2. "Основи загальної епідеміології та паразитології"
3. "Основи медичної ентомології"
4. "Протозойні хвороби"
5. "Гельмінтози"
6. "Лабораторна діагностика паразитарних хвороб"
7. "Санітарна паразитологія"
8. "Принципи, методи та організація боротьби з паразитарними хворобами"
9. "Імунітет та імунодіагностика паразитарних хвороб"
10. "Опортуністичні паразитози асоційовані зі СНІДом"
11. "Додаткові питання"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів