Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

9. "Хвороби накопичення"


503. Субстрат пухлини при хворобi Гоше:
504. Найчастiше уражуються при хворобi Гоше:
505. На малюнку представлені
506. Наявність в ПУНКТАТІ СЕЛЕЗІНКИ клітин, представлених на малюнку, свідчить про
507. На представленій спленограмі
508. Терапiя вибору при хворобi Гоше:
509. До якої групи захворювань вiдноситься хвороба Нiмана-Пiка?
510. Який вид обмiну порушений при хворобi Нiмана-Пiка?
511. Клiнiчнi особливостi хвороби Нiмана-Пiка:
512. Клiнiчна картина вiсцеральної форми хвороби Нiмана-Пiка:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів