Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

6. "Фізіологія системи гемостазу"


228. Фактори судинно-тромбоцитарного компоненту гемостазу
229. Фактори тромбоцитарного компоненту гемостазу:
230. Фактори плазмового компонента гемостазу:
231. Фактори плазмового компонента гемостазу:
232. Послiдовнiсть тромбоцитарних реакцiй при первинному судинно-тромбоцитарному гемостазi /адгезiя-1, агрегацiя-II, реакцiя вивiльнення-III/:
233. До природних антикоагулянтiв вiдносяться:
234. Фактори фiбрiнолiтичної системи кровi:
235. Кров'янi активатори профiбринолiзу:
236. Тканиннi активатори профiбринолiзу
237. Методи дослiдження резистентностi судинної стiнки:
238. Методи дослiдження проникностi судинної стiнки:
239. Методи визначення функцiонального стану тромбоцитiв:
240. Методи визначення процесу коагуляцiї I-ї фази згортання кровi:
241. Методи визначення процесу коагуляцiї II-ї фази згортання кровi:
242. Методи визначення III-ї фази процесу згортання кровi:
243. Методи визначення стану протизгортуючої системи кровi:
244. Методи визначення стану фiбрiнолiтичної системи кровi:
245. Методи експрес-дiагностики тромбозу i ДВЗ-синдрому:
246. До якого класу iмуноглобулiнiв вiдносять антитiла до VIII фактора згортання кровi:
247. Через який час захворювання на гемофiлiю з'являються антитiла до VIII фактору згортання кровi :
248. При яких станах можуть з'являтися аутоантитiла до VIII фактору кровi:
249. Основна причина появи аутоантiл до VIII фактору згортання кровi:
250. Основний патогенетичний механiзм анемiй при хронiчних захворюваннях:
251. Межi коливань часу згортання кровi /метод Лi-Уайта/ у здорових осiб /хв./:
252. Межi коливань часу рекальцифiкацiї кровi /метод Бергергоф- Долi/ у здорових осiб /сек./:
253. Межi коливань протромбiнового iндексу /%/ у здорових осiб:
254. Межi коливань вмiсту фiбриногену в плазмi /г/л/ у здорових осiб:
255. Межi коливань ретракцiї кров'яного згустку /%/ у здорових осiб:
256. Межi коливань толерантностi плазми до гепарину /хв./ у здорових осiб:
257. Межi коливань фiбрiнолiтичної активностi кровi у здорових осiб /%/:
258. Межi коливань часу кровотечi /за Дюке/ у здорових осiб /хв./:
259. Межi коливань тромбiнового часу /за Перлiком/ у здорових осiб /сек./:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів