Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

4. "Нормальні показники клітинного складу кісткового мозку"


130. Межi коливань вмiсту ретикулярних клiтин (%) у мiєлограмi здорових осiб:
131. Межi коливань вмiсту недиференцiйованих бластiв /%/ в мiєлограмi здорових осiб:
132. Межi коливань вмiсту мiєлобластiв /%/ у мiєлограмi здорових осiб:
133. Межi коливань вмiсту нейтрофiльних промiєлоцитiв /%/ у пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
134. Межi коливань вмiсту нейтрофiльних мiєлоцитiв /%/ у пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
135. Межi коливань вмiсту нейтрофiльних метамiєлоцитiв /%/ у мiєлограмi здорових осiб:
136. Межi коливань вмiсту паличкоядерних нейтрофiлiв /%/ у пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
137. Межi коливань вмiсту сегментоядерних нейтрофiлiв /%/ у мiєлограмi здорових осiб:
138. Межi коливань вмiсту всiх нейтрофiльних гранулоцитiв /%/ у пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
139. Межi коливань вмiсту еозинофiльних гранулоцитiв /%/ всiх генерацiй в мiєлограмi здорових осiб:
140. Межi коливань вмiсту базофiльних гранулоцитiв в мiєлограмi здорових осiб /%/:
141. Межi коливань вмiсту еритробластiв /%/ в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
142. Межi коливань вмiсту пронормоцитiв /%/ в мiєлограмi здорових осiб:
143. Межi коливань вмiсту базофiльних нормоцитiв /%/ в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
144. Межi коливань вмiсту полiхроматофiльних нормоцитiв /%/ в мiєлограмi здорових осiб:
145. Межi коливань вмiсту оксифiльних нормоцитiв /%/ в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
146. Межi коливань вмiсту всiх еритроїдних елементiв /%/ в мiєлограмi здорових осiб:
147. Межi коливань вмiсту лiмфоїдних елементiв /%/ в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
148. Межi коливань вмiсту моноцитiв /%/ в мiєлограмi здорових осiб:
149. Межi коливань вмiсту плазматичних клiтин /%/ в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
150. Межi коливань кiлькостi мiєлокарiоцитiв (*10^9/л):
151. Межi коливань кiлькостi мегакарiоцитiв (*10^9/л) в пунктатi кiсткового мозку здорових осiб:
152. Лейко-еритробластичне спiввiдношення в мiєлограмi здорових осiб:
153. Iндекс дозрiвання еритрокарiоцитiв кiсткового мозку здорових осiб:
154. Iндекс дозрiвання нейтрофiлiв кiсткового мозку здорових осiб:
155. Клiтина-родоначальниця лiмфопоезу знаходиться у:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів