Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

3. "Морфологічна характеристика еритроцитів"


66. Основна причина появлення сфероцитозу:
67. Морфологiчна характеристика еритроциту-дегмациту:
68. Патогенез виникнення еритроцитiв-дегмацитiв:
69. Захворювання, при яких в периферичнiй кровi найчастiше спостерiгаються еритроцити-дегмацити:
70. Морфологiчна характеристика еритроцита-есентроцита:
71. Патогенез виникнення еритроцитiв-есентроцитiв:
72. При якiй анемiї а периферичнiй кровi найчастiше зустрiчаються еритроцити-есентроцити:
73. Морфологiчна характеристика еритроцита-шистоцита:
74. Патогенез виникнення еритроцитiв-шистоцитiв:
75. При якiй патологiї в периферичнiй кровi зустрiчаються еритроцити-шистоцити:
76. Патогенез виникнення "хвостатих" еритроцитiв:
77. При якiй патологiї в периферичнiй кровi зустрiчаються "хвостатi" еритроцити":
78. Морфологiчна характеристика конвертоподiбних еритроцитiв:
79. Патогенез виникнення конвертоподiбних еритроцитiв:
80. При якiй патологiї в периферичнiй кровi зустрiчаються конвертоподiбнi еритроцити:
81. Патогенез виникнення фiламентозних форм еритроцитiв (дрепаноцитiв):
82. При яких станах в мазках периферичної кровi зустрiчається аглютинацiя еритроцитiв:
83. Патогенез виникнення аглютинатiв еритроцитiв при приготуваннi мазкiв кровi:
84. Утворення монетних стовпчикiв еритроцитiв при приготуваннi мазкiв кровi пов'язано з:
85. При яких захворюваннях в мазках кровi часто зустрiчаються монетнi стовпчики еритроцитiв:
86. Морфологiчна характеристика еритроцитiв-ксероцитiв:
87. Нормохромнi еритроцити найчастiше зустрiчаються при:
88. Гiпохромнi еритроцити найчастiше зустрiчаються при:
89. Основний патогенетичний механiзм утворення гiпохромних овалоцитiв:
90. Гiперхромнi еритроцити найчастiше зучтрiчаються при:
91. Бластернi еритроцити найчастiше зустрiчаються при:
92. Морфологiя еритроцитiв-дакрiоцитiв:
93. Основний патогенетичний механiзм утворення дакрiоцитiв:
94. Бластернi еритроцити-дакрiоцити найчастiше зустрiчаються при:
95. Морфологiя акантоцитiв:
96. Основний патогенетичний механiзм утворення акантоцитiв:
97. Акантоцити найчастiше зустрiчаються при:
98. Морфологiя еритроцитiв-ехiноцитiв (реп'яховi клiтини):
99. Основний патогенетичний механiзм утворення ехiноцитiв:
100. Ехiноцити найчастiше зустрiчаються при:
101. Основний патогенетичний механiзм утворення стоматоцитiв:
102. Стоматоцити найчастiше зустрiчаються при:
103. Пойкiлоцитоз - це стан, при якому спостерiгається:
104. Анiзоцитоз - це стан, при якому спостерiгається:
105. Легкий ступiнь анiзоцитозу спостерiгається при кiлькостi анiзоцитiв (на 100 еритроцитiв):
106. Середнiй ступiнь анiзоцитозу спостерiгається при кiлькостi анiзоцитiв (на 100 еритроцитiв):
107. Тяжкий ступiнь анiзоцитозу спостерiгається при кiлькостi анiзоцитiв (на 100 еритроцитiв):
108. Нормохромiя еритроцитiв згiдно параметра MCHC:
109. Гiпохромiя еритроцитiв легкого ступеню (згiдно параметра MCHC):
110. Гiпохромiя еритроцитiв середнього ступеня (згiдно параметра MCHC):
111. Гiпохромiя еритроцитiв тяжкого ступеня (згiдно параметра MCHC):
112. Параметр MCV вiдображає:
113. Нормальнi значення MCV для чоловiкiв:
114. Нормальнi значення MCV для жiнок:
115. Мiкроцитоз тяжкого ступеня (згiдно параметру MCV):
116. Мiкроцитоз помiрного ступеня (згiдно параметру MCV):
117. Мiкроцитоз легкого ступеня (згiдно параметру MCV) у чоловiкiв:
118. Мiкроцитоз легкого ступеня (згiдно параметру MCV) у жiнок:
119. Макроцитоз легкого ступеня (згiдно параметру MCV) у чоловiкiв:
120. Макроцитоз легкого ступеня (згiдно параметру MCV) у жiнок:
121. Макроцитоз помiрного ступеня (згiдно параметру MCV) :
122. Макроцитоз тяжкого ступеня (згiдно параметру MCV):
123. Параметр MCHC вiдображає:
124. Патогенез утворення еритроцитiв-макроцитiв:
125. При яких станах в кровi частiше зустрiчаються еритроцити-макроцити:
126. Патогенез утворення тонких еритроцитiв (лептоцитiв):
127. Патогенез мiкроцитозу:
128. Патогенез утворення монетних стовпчиків еритроцитів:
129. При яких набутих станах частiше зустрiчаються мiшенеподібнi еритроцити:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів