Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

2. "Нормальні показники периферичної крові"


40. Межi коливань кiлькостi еритроцитiв (*10^12/л) в кровi здорового чоловiка:
41. Межi коливань кiлькостi еритроцитiв (*10^12/л) в кровi здорової жiнки:
42. Межi коливань кiлькостi гемоглобiну (г/л) в кровi здорового чоловiка вiком до 60 рокiв:
43. Межi коливань вмiсту гемоглобiну (г/л) в кровi здорової жiнки:
44. Межi коливань колiрного показника у здорових осiб:
45. Межi коливань кiлькостi ретикулоцитiв (%) в кровi здорових осiб:
46. Межi нормальних коливань ШОЕ (мм/год) у здорових чоловiкiв:
47. Межi коливань ШОЕ (мм/год) у здорових жiнок:
48. Межi коливань кiлькостi тромбоцитiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
49. Межi коливань кiлькостi лейкоцитiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
50. Межi коливань вмiсту паличкоядерних нейтрофiлiв (%) в лейкограмi здорових осiб:
51. Межi коливань вмiсту сегментоядерних нейтрофiлiв (%) в лейкограмi здорових осiб:
52. Межi коливань вмiсту еозинофiлiв (%) в кровi здорових осiб:
53. Межi коливань вмiсту базофiлiв (%) в кровi здорових осiб:
54. Межi коливань вмiсту моноцитiв (%) в кровi здорових осiб:
55. Межi коливань вмiсту лiмфоцитiв (%) в кровi здорових осiб:
56. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi паличкоядерних нейтрофiлiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
57. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi сегментоядерних нейтрофiлiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
58. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi еозинофiлiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
59. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi базофiлiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
60. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi моноцитiв (*10^9/л) в кровi здорових осiб:
61. Межi коливань вмiсту абсолютної кiлькостi лiмфоцитiв (х10^9л) в кровi здорових осiб:
62. Причина бiльш високого вмiсту та кiлькостi еритроцитiв у чоловiкiв порiвняно з жiнками:
63. Величина гематокриту у здорових чоловiкiв:
64. Величина гематокриту у здорових жiнок:
65. Величина гематокриту вiдображає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів