Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

14. "Еритроцитози"


958. Вториннi еритроцитози ниркового генеза вiдносяться до:
959. Адекватнi повторнi абсолютнi еритроцитози розвиваються при:
960. Адекватнi повторнi еритроцитози при ендокриннiй патологiї можуть бути зумовленi:
961. Вiдноснi еритроцитози виникають внаслiдок:
962. Стрес" - еритроцитоз виникає при:
963. Вiдноснi еритроцитози спостерiгаються при:
964. Повторнi абсолютнi еритроцитози виникають внаслiдок:
965. Бiологiчна доцiльнiсть вторинних еритроцитозiв при системної гiпоксiї укладається в:
966. При виявленнi еритроцитозу в периферичнiй кровi необхiдно до початку лiкування:
967. Найбільш характерні клінічні ознаки при симтоматичних абсолютних еритроцитозах
968. Вториннi абсолютнi еритроцитози при гормоноактивних пухлинах i природженiй гiперплазiї наднирникiв зумовленi:
969. Набутi метгемоглобiнемiї можуть обумовити симптоматичний абсолютний еритроцитоз i вiдмiчаються при:
970. Для лiквiдацiї симтоматичного абсолютного еритрцоитозу необхiдно:
971. При цукровому дiабетi симптоматичний абсолютний еритроцитоз зумовлений:
972. Нестача кисню при пiдйомi на велику висоту над рiвнем моря викликає:
973. Вторинні абсолютні еритроцитози без артеріальної гіпоксемії спостерігаються при:
974. Найчастiшою причиною вторинних абсолютних еритроцитозів є:
975. Для вторинних асболютних еритроцитозiв характерно:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів