Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

13. "Лейкемоїдні реакції"


923. До яких захворювань вiдносять лейкемоїднi реакцiї?
924. Псевдобластна реакцiя, як правило:
925. Реакцiя промієлоцитарного типу спостерігається при яких захворюваннях?
926. Картина кровi при реакцiї промiєлоцитарного типу:
927. Картина кровi при лейкемоїдній реакцiї мiєлоїдного типу:
928. Якi змiни в лейкоцитарнiй формулi викликають гострi запальнi i iнфекцiйнi захворювання?
929. Лейкемоїдна реакцiя при екзогенних i ендогенних iнтоксикацiях:
930. Змiни в кровi при гострiй крововтратi:
931. Змiни в кровi при злоякiсних новоутвореннях:
932. Яка лейкемоїдна реакцiя спостерiгається при лiкуваннi кортикостероїдами?
933. Найбiльш частi змiни в кровi у вагiтних:
934. Лейкемоїдна реакцiя, що найчастiше зустрiчається при колагенових захворюваннях:
935. При паразитарних захворюваннях найбiльш частi лейкемоїдні реакцiї:
936. Інфекцiний мононуклеоз супроводжується реакцiєю:
937. . До яких захворювань вiдноситься iнфекцiйний мононуклеоз?
938. Картина кровi при iнфекцiйному мононуклеозi:
939. Походження мононулеарiв:
940. Змiни в кровi при хворобi котячої дряпини:
941. Картина кровi при iнфекцiйному лiмфоцитозi:
942. Найбiльш частi змiни в аналiзi кровi при коклюшi:
943. Змiни в аналiзi кровi при туберкульозi:
944. Тип лейкемоїдної реакції при iнфекцiйному лiмфоцитозi:
945. Який тип лейкемоїдної реакцiї спостерігається при вiтрянiй вiспi?
946. Змiни в аналізі кровi при епiдемiчному гепатитi:
947. Картина кровi при впливi iонiзуючого випромiнювання
948. Тип лейкемоїдної реакцiї при iнфарктi мiокарду:
949. Тип лейкемоїдної реакцiї при пароксизмальнiй тахiкардii:
950. Лейкемоїдна реакція якого типу спостерігається при отруєннi сульфанiламiдами
951. Гематологiчнi змiни при вiруснiй пневмонiї:
952. Картина кровi при лейкемоїднiй реакцiї еозинофiльного типу:
953. Представлена картина кісткового мозку характерна для
954. На малюнку представлені
955. На наявній спленограмі представлено скопичення
956. Представлена цитограма ПУНКТАТА СЕЛЕЗІНКИ спостерігається при
957. На малюнку представлено


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів