Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

10. "Гістіоцитози"


513. Характернi клiнiчнi симптоми хвороби Крисчена-Шюллера:
514. Який вид обмiну порушений при хворобi Крисчена-Шюллера?
515. Найбiльш характерний симптом при хворобi Крисчена-Шюллера:
516. У якому вiцi найчастiше дiагностується хвороба Крисчена-Шюллера?
517. Особливостi периферичної кровi при хворобi Крисчена-Шюллера:
518. Тактика лiкування хвороби Крисчена-Шюллера:
519. Який вид терапiї хвороби Крисчена-Шюллера при поширеностi процесу більш ефективний?
520. Характернi особливостi хвороби Таратинова:
521. Субстрат пухлини при хворобi Таратинова:
522. До яких захворювань вiдноситься хвороба Таратинова?
523. Найбiльш частi ураження при хворобi Таратинова:
524. Змiни в периферичнiй кровi, що найчастiше зустрiчаються при хворобi Таратинова:
525. Методи терапiї при хворобi Таратинова:
526. Що таке еозинофiльна гранульома?
527. Хвороба Леттерера-Зiве вiдноситься до:
528. Тривалiсть життя при хворобi Леттерера-Зiве:
529. Субстрат пухлини при хворобi Леттерера-Зiве:
530. Картина периферичної кровi при хворобi Леттерера-Зiве:
531. Критерiї для встановлення дiагнозу - хвороби Леттерера-Зiве:
532. Цитостатичнi препарати, що найчастiше використовуються при лiкуваннi хвороби Леттерера-Зiве?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів