Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

1. "Нормальне кровотворення"


1. Родоначальною клiтиною кровотворної системи є:
2. До якого класу схеми кровотворення вiдносяться стовбуровi клiтини
3. Якi клiтини в схемi кровотворення вiдносяться до II класу
4. Якi клiтини в схемi кровотворення вiдносяться до III класу
5. До якого класу схеми кровотворення вiдносяться бластнi клiтини - родоначальницi рядiв
6. Дозрiваючi клiтини вiдносяться до класу:
7. Клiтина - родоначальниця мiєлоїдного ряду
8. Клiтина - родоначальниця моноцитарно - макрофагального паростка
9. Клiтина - родоначальниця еритроїдного ряду
10. Клiтина - родоначальниця тромбоцитопоезу
11. Якi клiтини є попередниками плазматичних клiтин
12. Де утворюються лiмфоїднi клiтини
13. До яких клiтин вiдноситься фiбробласт?
14. ЛІМФОБЛАСТИ представлені на малюнку
15. МАЛІ ЛІМФОЦИТИ представлені на малюнку
16. ШИРОКОПЛАЗМОВІ ЛІМФОЦИТИ представлені на малюнку
17. ПАЛИЧКОЯДЕРНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
18. СЕГМЕНТОЯДЕРНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
19. ПОЛІСЕГМЕНТОВАНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
20. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
21. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
22. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
23. На малюнку представлені
24. На малюнку представлені
25. На малюнку представлені
26. На малюнку представлені
27. На малюнку представлені
28. На малюнку представлені
29. На малюнку представлені
30. ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФІЛИ представлені на малюнку
31. СЕГМЕНТОЯДЕРНІ НЕЙТРОФІЛИ представлені на малюнку
32. На малюнку представлені
33. На малюнку представлені
34. На малюнку представлені
35. На малюнку представлені
36. На малюнку представлені
37. На малюнку представлені
38. На малюнку представлені
39. Представлений на малюнку стернальний пунктат характерний для


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів