Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

1. "Нормальне кровотворення"
2. "Нормальні показники периферичної крові"
3. "Морфологічна характеристика еритроцитів"
4. "Нормальні показники клітинного складу кісткового мозку"
5. "Основи імунології"
6. "Фізіологія системи гемостазу"
7. "Порушення системи гемостазу"
8. "Гемобластози"
9. "Хвороби накопичення"
10. "Гістіоцитози"
11. "Злоякісні лімфоми"
12. "Анемії"
13. "Лейкемоїдні реакції"
14. "Еритроцитози"
15. "Основи клінічної трансфузіології"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів