Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

7. "Знімне протезування"


487. Як усунути порушення вимови зубних звуків при користуванні знімними протезами на в/щ?
488. В чому причина порушення чіткої вимови зубних звуків при користуванні знімними протезами на в/щ
489. Коли порушується вимова глухих звуків / к, х, г / при користуванні знімними протезами
490. Яим чином усувають порушення вимови глухих звуків при користуванні знімними протезами?
491. В чому причина порушення вимови голосного звука "У" при ортопедичному лікуванні?
492. Як усунути порушення вимови звука "У" при наявності протеза незнімної конструкції?
493. Яка причина порушення вимовлення голосного звука "І"?
494. Як усунути порушення вимовлення звука "І"?
495. Яка причина порушення вимовлення фонем "В" і "Ф" при користуванні протезами?
496. Як усунути порушення вимовлення фонем "В" і "Ф" при користуванні протезом на в/щ?
497. Яка причина затрудненого пережовування їжі і розмови при користуванні знімними протезами?
498. В чому полягає профілактика затрудненого прийому їжі, розмови при користуванні знімними протезами?
499. Як усунути затруднене пережовування їжі,затруднену розмову при користуванні повними знімними протезами?
500. Коли ортопедичне лікування знімними протезами вважають закінченим
501. Коли штучні зуби на в/щ ставлять на приточці при повній втраті зубів
502. Коли штучні моляри і премоляри на в/щ ставлять нижче латеральної поверхні язика?
503. На якому етапі ортопедичного лікування створюють зазор між другими штучними молярами?
504. Які конструкції протезів найбільш раціональні для заміщення кінцевих дефектів з убних рядів?
505. Як усунути порушення вимови зубних звуків при користуванні знімними протезами на в/щ?
506. В чому причина порушення чіткої вимови зубних звуків при користуванні знімними протезами на в/щ
507. Коли порушується вимова глухих звуків / к, х, г / при користуванні знімними протезами
508. Яим чином усувають порушення вимови глухих звуків при користуванні знімними протезами?
509. В чому причина порушення вимови голосного звука "У" при ортопедичному лікуванні?
510. Як усунути порушення вимови звука "У" при наявності протеза незнімної конструкції?
511. Яка причина порушення вимовлення голосного звука "І"?
512. Як усунути порушення вимовлення звука "І"?
513. Яка причина порушення вимовлення фонем "В" і "Ф" при користуванні протезами?
514. Як усунути порушення вимовлення фонем "В" і "Ф" при користуванні протезом на в/щ?
515. Яка причина затрудненого пережовування їжі і розмови при користуванні знімними протезами?
516. В чому полягає профілактика затрудненого прийому їжі, розмови при користуванні знімними протезами?
517. Як усунути затруднене пережовування їжі,затруднену розмову при користуванні повними знімними протезами?
518. Коли ортопедичне лікування знімними протезами вважають закінченим
519. Коли штучні зуби на в/щ ставлять на приточці при повній втраті зубів
520. Коли штучні моляри і премоляри на в/щ ставлять нижче латеральної поверхні язика?
521. На якому етапі ортопедичного лікування створюють зазор між другими штучними молярами?
522. Які конструкції протезів найбільш раціональні для заміщення кінцевих дефектів зубних рядів?
523. Які анатомо-фізіологічні утворення верхньої щелепи враховуються при виготовленні протезів при повній втраті зубів?
524. Визначте локалізацію активно-рухомої слизової оболонки порожнини рота:
525. Які анатомічні утворення нижньої щелепи треба враховувати при виготовленні протезів з повною втратою зубів?
526. Поясніть механізм вертикальної податливості слизової оболонки щелепних кісток за Гавриловим:
527. Методика отримання функціонального відбитку при бовтаючомуся відростку чи фрагменті його:
528. Як забезпечити профілактику утворення рухливого фрагмента альвеолярного відростка?
529. Опишіть спеціальну хірургічну підготовку беззубих щелеп до протезування:
530. Який із механічних способів фіксації протезів може бути використаний в наш час?
531. Опишіть випадки застосування пелота Кемені:
532. Визначте методику отримання функціонального відбитку при атрофічній, тонкій слизовій оболонці порожнини рота:
533. Методика отримання відбитків при рихлій, кволій слизовій оболонці:
534. Визначення ложка-базис:
535. Конструювання штучних зубних рядів:
536. Визначте поняття "центральна оклюзія":
537. Визначте види "оклюзії":
538. Визначте фактори, що забезпечують стійкість повних знімних протезів:
539. Визначення центрального співвідношення щелеп при повній втраті зубів:
540. Методи визначення висоти центрального співвідношення при повній втраті зубів:
541. Назвіть методи визначення висоти центрального співвідношення при четвертій групі дефектів:
542. Перерахуйте можливі помилки співвідношення в різних площинах між щелепами, зубними рядами:
543. Чим можна пояснити контакт між боковими зубами і відсутність його у фронтальних зубів в знімному протезуванні:
544. Конструювання зубних рядів і базисів протезів з урахуванням фонетичних спроб:
545. Особливість постановки зубів з фарфору при конструюванні протезів:
546. Які анатомо-фізіологічні елементи слизової оболонки враховуються при знімному протезуванні?
547. В якому стані покривається базисом протеза мандибулярний бугорок?
548. Які відбиткові матеріали показані для отримання функціонального відбитка при помірно - податливій слизовій оболонці?
549. Яким матеріалом отримують функціональний відбиток при атрофічній слизовій?
550. Призначення розвантажуючого відбитку:
551. Яким матеріалом отримують функціональний відбиток при кволій слизовій оболонці?
552. Показання до застосування компресійного функціонального відбитку:
553. Який відбитковий матеріал використовують, отримуючи відбиток ложкою-базисом?
554. Яким відбитковим матеріалом отримують відбиток у випадку нерівномірно податливій слизовій оболонці і атрофічній?
555. Чим запезпечується отримання розвантажуючого відбитка?
556. Перерахуйте типи слизової оболонки за ступенем податливості:
557. В яких випадках індивідуальна ложка перекидається в дистальній ділянці?
558. Дайте визначення "попередні відбитки" за Є.І.Гавриловим:
559. Дайте визначення "заключні відбитки" за Є.І.Гавриловим:
560. Призначення попередніх відбитків:
561. Скільки етапів зняття функціональних відбитків запропонував Гербет?
562. Назвіть етапи отримання функціонального відбитка за Гербстом:
563. В яких ділянках вкорочується індивідуальна ложка н/щ при першій пробі?
564. В якій ділянці вкорочують індивідуальну ложку на н/щ при другій пробі?
565. Місце корекції індивідуальної ложки на н/щ при третій пробі:
566. Місце корекції індивідуальної ложки н/щ при п"ятій пробі:
567. При піднятті індивідуальної ложки під час руху язика вперед корекція необхідна:
568. Вкажіть місця необхідної ізоляції під час отримання відбитків з диференційованим навантаженням:
569. Визначте поняття "артикуляц?я":
570. Визначити позамолярну область:
571. Визначити форму схилу м"якого піднебіння, що дозволяє забезпечити стійкість знімного протезу:
572. Визначити термін "нейтральна зона":
573. Визначте описання локалізації лінії А:
574. Чим пояснюється податливість слизової оболонки в області альвеолярних відростків?
575. Чим пояснюється рухомість слизової оболонки по верхівці альвеолярного відростка?
576. Етапи отримання диференційованого відбитку при рухомому альвеолярному відростку:
577. Які методи отримання відбитків використовують при податливій слизовій оболонці?
578. Які методи отримання відбитків використовують при рухомому альвеолярному відростку?
579. Які відбиткові матеріали застосовують для диференційованих відбитків?
580. Які методи кріплення протезів на беззубих щелепах відносяться до фізичних?
581. Який з методів кріплення протезів на беззубій щелепі відноситься до біофізичних?
582. Чому верхні фронтальні зуби при змиканні нахиляються вестибулярно при перевірці конструкції протеза?
583. Як усунути зафіксовану дистальну оклюзію?
584. Як усунути зафіксовану передню оклюзію під час перевірки конструкції протезів?
585. В яких випадках балансує знімний протез?
586. Яка причина виступання штучних зубів в порожнині рота над природніми?
587. Що є орієнтиром глибини перекриття у фронтальній ділянці при постановці штучних зубів?
588. Значення щілини в області фронтальних зубів і останніх молярів повних протезів:
589. Як забезпечити точність прилягання протезу до природніх зубів на етапі введення до порожнини рота?
590. Які бугри доцільно оберігати під час корекції оклюзійної поверхні?
591. Яка послідовність корекції знімного протеза під час адаптації та користування ним?
592. Як визначається підвищення прикусу при перевірці постановки зубів?
593. Методи усунення підвищення ц. о:
594. Як усунути занижену ц.о. більше 3 мм на етапі перевірки конструкції протезу?
595. Що таке бюгельний протез?
596. Назвіть основні частини бюгельних протезів:
597. Назвіть основні елементи опорно-утримуючого кламера Акера:
598. Які типи кламерів включає система Нея?
599. Перерахуйте способи з"єднання кламера з протезом?
600. Опишіть, якими факторами визначається вибір способа з"єднання кламера з протезом:
601. Які з наведених апаратів відповідають характеристиці паралелометра?
602. Що називається екватором зуба?
603. Що називається межевою лінією?
604. Як найбільш точно виявити екватор зуба?
605. Методи виявлення межевої лінії:
606. Фактори, що забезпечують стійкість бюгельних протезів
607. Призначення паралелометрії:
608. Трансформація функціонального навантаження бюгельним протезом при кінцевому дефекті:
609. Визначення межевої лінії:
610. Методи визначення межевої лінії:
611. Механізми розподілення функціонального навантаження між зубами і слизовою оболонкою в бюгельному протезі:
612. Механізми трансформації функціонального навантаження бюгельним протезом при включених дефектах зубного ряду:
613. Показання до застосування штучних коронок на опорні зуби при бюгельному протезуванні:
614. Який кламер є кламером задньої дії?
615. Який кламер є перекидним?
616. Який кламер є опорно-утримуючим?
617. Який з кламерів є багатоланковим?
618. Який кламер з системи Нея має 2 розщеплених плеча?
619. Із чого складається замкове кріплення?
620. Що є замковим кріпленням?
621. Що є основним компонентом стоматологічних фарфорових мас?
622. Які кламери є опорно-утримуючими?
623. Який кламер вживається при стертості коронкової частини зуба для підвищення прикусу?
624. Який вид кламера дозволяє використовувати мінімальні ретенційні зони на опорному зубі?
625. На якій частині зуба розташовується неперервний кламер Ельбрехта?
626. Які види кламерів відносяться до системи Нея?
627. Яке з"єднання кламерів Нея з протезом?
628. Яким вимогам повинні відповідати кламери, що застосовуються при виготовленні бюгельних протезів?
629. Яка податливість періодонту?
630. Яка податливість м"яких тканин на стискання?
631. Яке з"єднання кламера з протезом найбільш ефективне при необмежених у дистальному напрямку дефектах зубних рядів?
632. Яке призначення дуги бюгельного протезу?
633. Яке співвідношення дуги бюгельного протеза зі слизовою оболонкою?
634. В якій ділянці піднебіння розташовується дуга бюгельного протезу?
635. Яка ширина бюгельної дуги на верхній щелепі?
636. Яке співвідношення бюгельної дуги із зубами, що залишилася на нижній щелепі?
637. Від чого залежить певне розташування дуги на нижній щелепі?
638. Яке співвідношення бюгельної дуги при прямовисній формі альвеолярного відростка?
639. Як повинна розташовуватися дуга при похилому альвеолярному паростку,щоб не заважати мові?
640. Чому дуга повинна відстояти від похилого альвеолярного гребеня на відстані не більше, ніж 0,9-1,2 мм?
641. Що таке " формодент"?
642. Що таке "кіпмайдери"?
643. Які зуби краще ставити в бюгельному протезі?
644. Якими методами проводиться безусадочне литво бюгельного протезу?
645. Яку усадку дають сплави, що застосовуються при литві бюгельних каркасів?
646. Що таке "прибуток"?
647. Якої величини має бути " прибуток"?
648. Які апарати використовують для плавки сплавів і литва?
649. В якому апараті проводять очистку відливок?
650. Який із сплавів, що використовується для відливки деталей каркаса бюгельного протеза, має найбільшу усадку?
651. На якій відстані від моделі, що відливають, повинен розташовуватися "прибуток"?
652. Хто вперше в зубопротезуванні застосував паралелометр?
653. Хто з вітчизняних авторів модифікував паралелометр?
654. Паралелометр, зконструйований В.Ю Курляндським із співавторами має:
655. З якою ціллю використовується прилад паралелометр при виготовленні бюгельного протезу?
656. Який діаметр вимірювальних дисків калібрів в паралелометрі?
657. Що таке "калібр" у паралелометрі?
658. Що є орієнтиром для установки моделей на столику паралелометра?
659. В чому полягає підготовка моделі до дублювання?
660. Які етапи дублювання моделі?
661. Яка з мас є вогнестійкою?
662. Які вогнестійкі маси випускає наша промисловість?
663. Як зробити поверхню вогнетривкої моделі гладкою?
664. Які види кламерів забезпечують фіксацію бюгельного протезу при односторонньому кінцевому дефекті протилежної сторони щелепи, коли коронки зубів середньої вираженості і щільне їх розташування:
665. Призначення безперервного кламера в бюгельному протезі:
666. В якому випадку необхідний безперервний кламер в бюгельному протезі при кінцевих дефектах?
667. Призначення кіпмайдерів в бюгельному протезі:
668. Від чого залежить розмір базиса бюгельного протеза?
669. Який контакт штучних зубів з антагоністами потрібний при конструюванні бюгельних протезів?
670. Яке розташування дуги /бюгеля/ на нижній щелепі?
671. Яка відстань дуги /бюгеля/ на н/щ від шийок зубів?
672. Яке розташування дуги /бюгеля/ на н/щ від дна порожнини рота?
673. Як вчинити при травмі вуздечки язика дугою протеза на н/щ?
674. Від чого залежить відстань між слизовою оболонкою альвеолярного відростка і бюгелем?
675. Якої форми має бути дуга /бюгель/ на нижній щелепі?
676. Визначте товщину дуги /бюгеля/ на н/щ:
677. Визначте ширину дуги /бюгеля/ на н/щ:
678. Визначте відстань між дугою /бюгелем/ і слизовою оболонкою при відвісній формі альвеолярного відростка:
679. Визначте відстань дуги /бюгеля/ від слизової оболонки при пологому розташуванні альвеолярного відростка:
680. Визначте відстань дуги /бюгеля/ від слизової оболонки при підритому / з навісом/ ясневому краї:
681. Визначте показання до застосування м"яких пластмас:
682. В яких випадках використовують еластичну пластмасу для тимчасових лікувальних і безпосередніх протезів?
683. В яких випадках використовують еластичну пластмасу у якості м"якої підкладки до протезів постійного використання?
684. Від чого залежить форма штучної коронки перед бюгельним протезуванням?
685. Що дозволило у ряді випадків скоротити показання до застосування коронок на опорні зуби?
686. Коли моделюється екватор штучної коронки під кламер типа Акера?
687. Як моделюється екватор штучної коронки під розщеплений кламер?
688. Чому під час підготовки гіпсової моделі щадать 2-3 мм в пришийковій ділянці зубів, що обмежують дефект зубного ряду
689. Перевірка конструкції протеза:
690. В яких випадках пластинкові протези при пародонтозі підсилюють рухомість опорних зубів?
691. Які дані потрібно мати для вибору конструкції бюгельного протеза при пародонтозі?
692. Яке механічне кріплення доцільне при односторонньому кінцевому дефекті, а з протилежної сторони при виражених коронках і нещільно розташованих зубах?
693. Границі часткового знімного протезу у віці молочного прикусу:
694. Особливості корекції базису пластинкового протезу у віці молочного прикусу:
695. Чому часткові знімні протези у віці молочного прикусу конструюють без кламерів?
696. Чому базис знімного протеза у віці молочного прикусу не повинен перекривати вестибулярну поверхню альвеолярного відростка?
697. Терміни заміни часткових і повних протезів у віці молочного прикусу:
698. В якому віці часткові дефекти зубного ряду заміщуються знімними протезами із кламерами?
699. Терміни заміни часткових знімних протезів у віці змінного прикусу:
700. Вимоги до знімних дитячих протезів:
701. Позитивні властивості знімних дитячих протезів:
702. Ділення відбитків, що отримують для виготовлення знімних протезів:
703. Методи визначення висоти центральної оклюзії:
704. Ознаки дефектів зубних рядів, що впливають на вибір методу визначення центральної оклюзії:
705. Що таке прикусний валик?
706. Способи кріплення знімних протезів:
707. Для чого застосовуються кламери?
708. Види кламерів, що застосовуються для кріплення знімних протезів:
709. Вимоги до опорних зубів під кламери:
710. Найбільш ефективна система кріплення протеза:
711. Ускладнення, що виникають при невірному плануванні способу кріплення:
712. Введення протеза:
713. З якою ціллю застосовуються швидкотвердіючі пластмаси?
714. Яка частина комбінованого кламера має утримуючі здатності?
715. Який елемент кламера має тільки опорну функцію?
716. Яка частина кламера при розташуванні вище загальноекваторної лінії не несе ніякого корисного навантаження?
717. При плануванні нижче загальноекваторної лінії якої частини кламера протез буде накладатися?
718. Визначення центральної оклюзії при частковому пластинковому протезуванні при фіксованій висоті прикусу?
719. Які недоліки в постановці зубів можуть бути виправлені під час перевірки конструкції протеза?
720. Яким повинен бути дистальний край знімного протеза?
721. Які причини балансування знімних протезів?
722. Куди передається в основному жувальний тиск частковим знімним пластинковим протезом з утримуючими кламерами?
723. Які базисні матеріали застосовують для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів?
724. Які зуби використовують для виготовлення часткових знімних протезів?
725. Складові частини одноплечого утримуючого кламера:
726. Від чого залежить форма і величина базису часткового знімного пластинкового протезу?
727. Які максимальні границі часткового знімного протезу на верхній щелепі?
728. Які границі часткового знімного протеза на нижній щелепі?
729. Як здійснюють постановку штучних зубів в знімних протезах?
730. Скільки існує способів гіпсовки воскової репродукції протеза в кювету?
731. Які способи гіпсовки воскової репродукції протеза в кювету існують?
732. Показання для гіпсовки воскової репродукції протеза в кювету зворотнім способом?
733. Показання для гіпсовки воскової моделі протеза в кювету прямим способом?
734. Що забезпечує стійкість часткового знімного протеза?
735. Трансформація функціонального навантаження частковими знімними протезами з утримуючими кламерами:
736. Перерахуйте етапи визначення і фіксації центрального співвідношення при різних дефектах зубного ряду:
737. Значення перевірки конструкції знімних протезів:
738. Визначте механічне кріплення часткових знімних протезів:
739. Види постановки штучних зубів в знімних протезах:
740. Етапи визначення і фіксації центрального співвідношення при третій групі дефектів зубних рядів:
741. Визначте зуби, що застосовують при виготовленні знімних протезів:
742. Визначте види гіпсовки воскової моделі протеза в кювету:
743. Показання методу гіпсовки воскової репродукції в кювету прямим методом:
744. Визначте методику виготовлення базису знімного протезу:
745. Визначте причину незмикання передніх зубів на етапі перевірки конструкції протезів:
746. Визначте суть безпосереднього протезування:
747. Визначте раннє протезування:
748. Підготовка моделі в області бокових зубів для виготовлення імедіат-протезів:
749. Показання для отриання функціональних відбитків при частковому пластинковому протезуванні:
750. Суть визначення міжальвеолярного співвідношення при першій групі дефектів:
751. Суть визначення міжальвеолярного співвідношення при третій групі дефектів :
752. Суть визначення міжальвеолярного співвідношення при другій групі дефектів :
753. Етапи визначення і фіксації міжальвеолярного співвідношення щелеп при четвертій групі дефетків:
754. Значення щільного контакту між прикусними валиками з восковими шаблонами
755. Значення формування вестибулярної поверхні прикусного валика:
756. Перед фіксацією центральної оклюзії необхідно впевнитися:
757. Нащо фіксовані шаблони з прикусними валиками занурюють у холодну воду?
758. Як поводяться при деформації шаблонів із прикусними валиками?
759. Як поводяться із восковим щаблоном і прикусним валиком перед постановкою зубів?
760. Що стало причиною відсутності щільного контакту між штучними зубами в бокових ділянках при перевірці конструкції протезів?
761. В яких випадках винкає необхідність зрізати утримуючий кламер під час накладання знімного протезу?
762. Від чого залежить відстань між тілом кламера і коронкою природнього зуба?
763. Визначте ефективність протезування:
764. Які функції виконують опорно-утримуючі кламери?
765. Призначення назубо - наясневих кламерів:
766. Протипоказання до укріплення часткових знімних протезів назубо-надясневими кламерами:
767. Визначте провідні симптоми в клініці часткової втрати зубів:
768. Доцільність залишення протезів у роті на ніч:
769. Визначення раннього протезування:
770. Підготовка моделі фронтальних зубів в/щ при виготовленні іммедіат протезу:
771. Підготовка моделі фронтальних зубів н/щ при виготовленні безпосереднього протеза:
772. Підготовка моделі в області бокових зубів для виготовлення імедіат-протезів:
773. Визначення "назубо - ясневі" кламери:
774. Показання до конструювання назубо-ясневих кламерів:
775. Протипоказання фіксації часткових знімних протезів назубо-ясневими кламерами:
776. З якого матеріалу конструюють назубо-ясневий кламер?
777. Яким чином трансформується функціональне навантаження на зуби через назубоясневий кламер під час функції?
778. Коли виведення часткового знімного протеза із порожнини рота ускладнюється розхитуванням чи втратою антагонуючих зубів?
779. Які захворювання СНЩС підсилюються при виведенні часткового знімного протеза в нічний час?
780. Який стан зубощелепно-лицевої області перешкоджає виведенню часткових знімних протезів в нічний час?
781. Дайте визначення "кламерна лінія":
782. Показання до постановки зубів на "приточці" в частковому знімному протезі:
783. Характеристика слизової оболонки тканин протезного поля в залежності податливості:
784. При якому стані слизової оболонки задовольняє будь-яка методика будь-яким відбитковим матеріалом отримання функціонального відбитка?
785. При якому стані слизової облонки тканин протезного поля отримують компресійний відбиток?
786. При якому стані слизової облонки тканин протезного поля отримують розвантажуючий відбиток?
787. При якому стані слизової оболонки тканин протезного поля отримують відбиток з диференційованим навантаженням?
788. Призначення елементів анатомічної ретенції:
789. Назвіть елементи анатомічної ретенції при частковому протезуванні на в/щ:
790. Для чого базисом часткового знімного протеза перекривають частково вертикальні поверхні природніх зубів?
791. Для чого подовжують на н/щ язичний борт ложки?
792. Де повинен локалізуватися дистальний край ложки при кінцевому дефекті на в/щ?
793. Локалізація дистального краю ложки на н/щ при кінцевому дефекті зубного ряду:
794. Якими рухами формується край відбитка?
795. Причина блювотного рефлексу при отриманні відбитка на в/щ:
796. Профілактика блювотного рефлексу під час отримання відбитка на в/щ:
797. Медикаменти, що застосовують при підвищеному блювотному рефлексі:
798. В якому стані використовують віск для склеювання фрагментів відбитка?
799. Яким вимогам повинні відповідати анатомічні відбитки:
800. Які відбитки отримують індивідуальними ложками при частковій втраті зубів?
801. Що таке "орієнтовний" відбиток?
802. В яких випадках необхідна індивідуальна ложка при часткових дефектах зубних рядів?
803. Опишіть границі індивідуальної ложки біля природніх зубів:
804. Яка з відомих границь індивідуальної ложки при часткових дефектах зубних рядів найбільш раціональна?
805. Опишіть методику отримання функціонального відбитка ложкою, яка не перекриває ріжучого краю і закінчується у шийок зубів?
806. Яка методика отримання функціонального відбитка ложкою, перекриваючою зуби і альвеоляний відросток?
807. Яким посбом отримують функціональний відбиток ложкою, що перекриває ріжучі краї зубів?
808. Яке призначення телескопічної системи кріплення?
809. Які дефекти зубного ряду заміщують частковими пластинковими протезами із телескопічною системою кріплення?
810. В яких випадках часткові пластинкові протези готують за границями повних знімних протезів?
811. Які припустимі сполучення телескопічної коронки при конструюванні часткових пластинчатих протезів?
812. Показання до використання телескопічної системи з іншими механічними кріпленнями:
813. Визначте ступінь препаровки зубів під телескопічні коронки:
814. Визначте різновиди відбитків при конструюванні часткових знімних протезів:
815. Дайте визначення анатомічного відбитка:
816. Що таке функціональний відбиток?
817. Назвіть способи уточнення границь майбутнього протеза:
818. В яких випадках визначають границі протезного поля на відбитку і на моделі?
819. Коли визначають границі протезного поля на відбитку і на моделі, забезпечуюючи функціональну присмоктуваність часткового знімного протеза?
820. Що є орієнтиром ступеню зазору між коронками телескопічної системи?
821. Навіщо коронці, з"єднаній зі знімним протезом, ретенційний пункт перед отриманням відбитка?
822. Отримані якими відбитковими матеріалами відбитки потребують окантовки?
823. Яким матеріалом проводять окантовку?
824. Призначення окантовки функціонального відбитка?
825. В яких випадках при виготовленні часткових знімних протезів штучні зуби ставлять по склу?
826. Визначте причини помилок визначення і фіксації ц.о при частковій втраті зубів:
827. Суть обробки гіпсоблоку після визначення і фіксації ц.о при частковій втраті зубів?
828. Які орієнтири наносять на гіпсовий блок при повторному введенні до порожнини рота?
829. Як поводяться з блоком перед постановкою зубів в оклюдаторі?
830. Позитивні властивості визначення і фіксації ц.о гіпсоблоком:
831. Визначте послідовність етапів отримання функціональних відбитків і визначення ц.о гіпсоблоком:
832. Перерахуйте ознаки для підбора гарнітура штучних зубів:
833. Фактори, що враховуються при перевірці конструкції протезів з телескопічною системою кріплення:
834. Значення кісткових виступів, розташованих з вестибулярної сторони альвеолярного відростка?
835. Яким чином включити альвеолярні виступи в протезне ложе для утримання протезів?
836. Яким чином конструюється частковий знімний протез із фрагментом базису з еластичної пластмаси?
837. Переваги часткових знімних протезів з телескопічними коронками:
838. Які види протезів конструюють з використанням телескопічної системи?
839. В яких випадках доцільно фіксувати часткові протези телескопічними коронками в поєднанні з пелотами?
840. Протипоказання до застосування телескопічних коронок:
841. Причина травми слизової оболонки по краю протеза, розлитої гіперемії протезного поля:
842. Причина травми по центру альвеолярного відростка:
843. Причина утворення пролежня, обвиразкуваня в області виступів, косих ліній :
844. Причина травми в області піднебінного валика, балансування протеза:
845. Причини гіперемії, розростання слизової оболонки:
846. Яке значення має цілеспрямований вібір відбиткового матеріалу?
847. Коли виникають декубітальні виразки по перехідній складці?
848. Визначення папіломи:
849. Локалізація папіломи в порожнині рота:
850. Доцільність гравіровки робочих модолей, особливо в зоні м"якого піднебіння по лінії "А":
851. Яким чином забезпечують функціональну присмоктуваність в області м"якого піднебіння?
852. Визначте мету ортопедичного лікування:
853. Суть профілактичного аспекту ортопедичного лікування?
854. Дати визначення протезного ложа часткового пластинкового протеза?
855. В яких випадках порушується функціональна присмоктуваність повних знімних протезів?
856. Назвіть фактори, що впливають на функц?ональну присмоктуваність знімних протезів:
857. Чому дорівнює сила функціональної присмоктуваності на 1 см кв площі базиса протеза при перпендикулярно направленій тязі?
858. Що необхідно для фіксації повних протезів?
859. Чим забезпечується стабілізація повного знімного протеза на в/щ?
860. Чим забезпечується стабілізація повного протеза на н/щ?
861. Чим забезпечується рівновага повного знімного протезу?
862. Доцільність подовження дистального краю індивідуальної ложки на в/щ:
863. В якій ділянці вкорочують інд ложку на в/щ при широкому відкриванні порожнини рота і зміщенні ложки?
864. Де вкорочують інд ложку при зміщенні на в/щ під час засмоктування щок?
865. Де вкорочують інд ложку при зміщенні на в/щ при втягуванні губ?
866. Місце корекції індивідуальної ложки при зміщенні її під час повільного відкривання порожнини рота:
867. Місце корекції індивідуальної ложки при піднятті її під час ковтання:
868. Корекція індивідуальної ложки при піднятті її під час проведення язиком по червоній каймі нижньої губи:
869. Місце корекції індивідуальної ложки під час підняття її при торканні кінчиком язика щоки:
870. Місце корекції індивідуальної ложки при піднятті її під час зміщення язика за границі губ:
871. Місце корекції індивідуальної ложки під час витягування губ вперед:
872. Яку пробу проводять для корекції індивідуальної ложки на н/щ між іклом і другим премоляром по вестибулярному краю?
873. Яким відбитковим матеріалам надають перевагу під час отримання функціонального відбитка?
874. Чим пояснюється зручність застосування термопластичних мас під час отримання функціональних відбитків?
875. Недоліки термопластичних мас під час отримання функціональних відбитків:
876. Яким чином попередити деформацію рухомого альвеолярного відростку під час отримання функціонального відбитка?
877. Які критерії вибору способу отримання відбитка в клініці ортопедичної стоматології?
878. В якому стані при отриманні функціонального відбитку повинні знаходитись тканини, що мають виражені ресорні властивості?
879. Яке значення вибіркового тиску базису протеза для тканин протезного поля?
880. Яке співвідношення базису протеза,виготовленого по диференційованому відбитку в спокої і під час розмови?
881. Яке співвідношення базиса протеза, виготовленого за диференційованим відбитком під час жування?
882. На якому етапі ортопедичного лікування лікар використовує метод виявлення зон підвищеного тиску в межах базису?
883. Чим визначається клапанна зона на верхній і нижній щелепах при оформленні країв відбитків?
884. Які м"язи впливають на форму вестибулярного краю відбитків верхньої і нижньої щелеп?
885. Чим визначається форма і товщина вестибулярного краю відбитків верхньої і нижньої щелеп?
886. Які м"язи беруть участь у формуванні щічних ділянок відбитків верхньої і нижньої щелеп?
887. З якою метою використовуються фонетичні і рухомі проби при протезуванні знімними протезами?
888. Фактори, що попереджують деформацію рухливих тканин в області альвеолярного відростка під час отримання відбитка:
889. Як вливає зменшення висоти нижньої третини обличчя на зубо-щелепно-лицьову область?
890. Яким чином впливає занадте збільшення висоти нижньої третини обличчя?
891. Чим визначаються утруднення протезування повними знімними протезами на в/щ при наявності зубів на н/щ?
892. Чим визначається складність протезування повним протезом на н/щ при наявності зубів на в/щ:
893. Як забезпечити стійкість повного знімного протеза при наявності природніх зубів - антагоністів?
894. Як попередити неодноразові і часті поломки повного протеза на в/щ?
895. Як усунути явища незручності, що пов"язані із температурними відчуттями при користуванні знімними протезами?
896. Як усунути порушення дикції в результаті користування знімним протезом із акрилової пластмаси?
897. Як чинять при непереносимості пластмаси хімічного чи алергічного характеру?
898. Які матеріали використовують для виготовлення знімних протезів у осіб із сильно тренованою жувальною мувилицятурою, хворих бруксизмом?
899. Яка товщина базису із сплаву?
900. Які матеріали застосовують для виготовлення протезів з металевим базисом?
901. З якою метою проводять пришліфування зубів протеза?
902. Як здійснюють пришліфовку зубів у протезі?
903. Як попередити при вибірковій пришліфовці зубів зміни висоти нижньої треті обличчя?
904. Доцільність /необхідність/ застосування еластичних пластмас в ортопедичній стоматології:
905. Причина підвищеного блювотного рефлекса:
906. Особливості виготовлення знімного протеза при підвищеному блювотному рефлексі на в/щ:
907. Особливості конструювання протезів для хворих похилого віку:
908. Показання до повторного протезування хворих, що користуються знімними протезами:
909. Особливості повторного протезування знімними протезами:
910. Як вчиняють при повторному протезуванні хворих із зниженням міжальвеолярної висоти?
911. Особливості побудови границь базису протеза і форми його при повторному протезуванні:
912. Фактори, що визначають тактику лікаря при повторному протезуванні бюгельними знімними протезами:
913. Що впливає на положення нижнього краю верхньої губи і рівень протетичної площини?
914. В якому випадку штучні зуби не виступають з під верхньої губи?
915. Як відновити конфігурацію обличчя при знімному протезуванні?
916. Чи потрібно проводити корекцію оклюзійної поверхні знімного протеза швидкотвердіючою пласмасою?
917. Як змінити обсяг краю протеза і подовжити його край, коли помилився зубний технік?
918. Профілактичні заходи захворювань слизової оболонки протезного поля
919. Перерахуйте лікувальні заходи місцевих травматичних стоматитів:
920. Який влив спричиняють знімні протези на слизову оболонку порожнини рота?
921. Який характер носять патологічні зміни в слизовій оболонці під впливом знімних пластмасових протезів?
922. В якому випадку "трикутник Паунда" використовується при постановці зубів?
923. Через який час потрібно відлити модель по відбитку із стомальгіна?
924. Які види пористості грають важливу роль в процесі виготовлення протезів?
925. Яким чином при отриманні відбитків із беззубих щелеп за методом Гербста формують краї відбитків?
926. Які лінії наносить лікар на воскових валиках при визначенні центральної оклюзії?
927. На яку висоту повинен виступати восковий валик з-під верхньої губи при визначенні центральної оклюзії?
928. Через який час потрібно відлити модель по відбитку із стомальгіна?
929. Які види пористості грають важливу роль в процесі виготовлення протезів?
930. Яким чином при отриманні відбитків із беззубих щелеп за методом Гербста формують краї відбитків?
931. Які лінії наносить лікар на воскових валиках при визначенні центральної оклюзії?
932. На яку висоту повинен виступати восковий валик з-під верхньої губи при визначенні центральної оклюзії?
933. Які анатомо-фізіологічні елементи слизової оболонки порожнини рота важливі при протезуванні знімними протезами?
934. Визначте найбільш міцні шари компактної речовини на н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування
935. Визначте складки компактної речовини н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування
936. Які анатомо-фізіологічні утворення н/щ можуть бути використані для для розширення базису повного знімного протеза?
937. Які анатомо-фізіологічн? утворення н/щ можуть бути використані для покращення фіксації повного знімного протеза?
938. Які якості протеза додаються при застосуванні опорного елемента у вигляді оклюзійної накладки?
939. Призначення дроблювача навантаження в протезі:
940. Виготовлений у вигляді якого елемента протиперекидач вважається найбільш ефективним?
941. Від чого залежить величина базису пластинкового протезу на верхній і нижній щелепах?
942. Рекомендований термін користування знімними протезами?
943. Коли накладається безпосередній протез?
944. Опишіть послідовність проведення етапів клінічних маніпуляцій при протезуванні частковими пластинчатими протезами?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів