Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

6. "Лікування зубо-щелепних деформацій у дітей і дорослих"


389. Фактори, що забезпечують ріст, розвиток і формування зубо-щелепної ділянки у людини:
390. В якому віці дітям доцільно проводити ортопедичне і ортодонтичне лікування?
391. Які конструкції протезів доцільні у віці молочного прикусу?
392. Границі часткового знімного протезу у віці молочного прикусу:
393. Границі знімного протеза на в/щ, що заміщує фронтальні зуби у віці молочного прикусу:
394. Особливості корекції базису пластинчатого протеза у віці молочного прикусу:
395. Чому часткові знімні протези у віці молочного прикусу конструюють без кламерів?
396. Чому базис знімного протеза у віці молочного прикусу не повинен перекривати вестибулярну поверхню альвеолярного відростка?
397. Терміни заміни часткових і повних протезів у віці молочного прикусу:
398. Конструкції протезів у віці змінного прикусу:
399. В якому віці дефект зубного ряда доцільно заміщати мостовидним протезом з двосторонньою опорою у осіб жіночої статі?
400. В якому віці дефект зубного ряду доцільно заміщати мостовидним протезом з двосторонньою опорою у осіб чоловічої статі?
401. Ускладнення, що виникають при заміщенні включених дефектів зубних рядів у дітей мостовидними протезами з двосторонньою точкою опори:
402. В якому віці часткові дефекти зубного ряду заміщуються знімними протезами із кламерами?
403. Особливості конструювання мостовидних протезів з двосторонньою точкою опори у віці розвитку альвеолярного відростка:
404. Терміни заміни часткових знімних протезів у віці змінного прикусу:
405. Призначення дитячих протезів:
406. Особливості виготовлення штучних коронок у дітей:
407. Коронки незнімних ортодонтичних апаратів:
408. Вимоги до знімних дитячих протезів:
409. Чим стимулюється прорізування ретенованих зубів?
410. Позитивні властивості знімних дитячих протезів:
411. Як усувають дефекти зубних рядів в поєднанні з аномалією прикусу?
412. Які активні елементи ортодонтичної апаратури використовують в поєднанні з протезуванням у дитячому віці?
413. Перерахуйте види протезів у дитячому віці:
414. Показання до ортопедичного лікування в дитячому віці:
415. Мета ортопедичного лікування в дитячому віці:
416. Який відкритий прикус лікують ортопедичним методом?
417. Як лікують відкритий прикус, ускладнений подовженням нижньої третини обличчя?
418. Як лікують відкритий прикус у віці молочного прикусу?
419. Яка особливість лікування глибокого прикусу,ускладненого включеними дефектами у дорослих?
420. Яким чином забезпечити ріжучебугорковий контакт при лікуванні глибокого прикусу, ускладненого дефектами зубних рядів у дорослих?
421. Визначте форми мезіального прикусу /прогенії/ у дорослих:
422. Лікування третьої форми мезіального прикусу /прогенії/ у дорослих:
423. Значення ортодонтичного в комбінації з ортопедичним лікуванням у дорослих:
424. Лікування мезіального прикусу у віці молочного прикусу:
425. В якому віці доцільно планувати комбінований метод лікування /видалення зубів з наступним ортодонтичним лікуванням/?
426. В якомі віці лікують аномалії і деформації зубощелепно - лицевої системи?
427. Переваги знімних ортодонтичних апаратів:
428. Профілактика деформацій зубо-щелепної системи по вертикалі:
429. Ортодонтичні заходи в ортопедичному лікуванні патології зубо-щелепної системи:
430. Перерахуйте елементи ортодонтичної апаратури, що застосовують в клініці ортопедичної стоматолгії:
431. Визначте методику виготовлення базису знімного протеза:
432. Визначте причину незмикання передніх зубів на етапі перевірки конструкції протезів:
433. Конструкції протезів в молочному прикусі:
434. Перерахуйте загальні принципи ортодонтичного лікування:
435. Перерахуйте елементи ортодонтичної апаратури,що застосовуються в клініці ортопедичної стоматології
436. Дайте визначення механічно діючим апаратам:
437. Дайте визначення функціонально - направляючих апаратів:
438. Визначення комбінованого ортодонтичного лікування:
439. Визначення ретенційного апарату:
440. В якому віці проводиться комбінований метод лікування?
441. Назвіть конструкції протезів у віці змінного прикусу:
442. Визначте класифікацію аномалій зубів:
443. Визначте аномалії положення окремих зубів:
444. Визначте етіологію аномалій зубо - щелепної системи:
445. Лікування скупченого положення зубів:
446. Лікування вестибулярного положення зубів:
447. Лікування орального положення зубів:
448. Лікування повороту зуба по повздовжній вісі:
449. Лікування діастеми:
450. Яка діастема називається асиметричною?
451. Яка діастема називається хибною?
452. В якому випадку рекомендують лікувати незначно виражену /3 мм/ діастему?
453. Яким чином фіксують усунену діастему при шипоподібній формі різців у дорослих?
454. Яким чином фіксують усунену діастему при адентії бокових різців у дорослих ?
455. Яким чином усувають скученість фронтальних зубів на н/щ у дорослих?
456. В якому віці застосовують компактостеотомію при лікуванні діастеми?
457. Коли базис протезу, апарату виводять на оклюзійні поверхні бокових зубів при лікуванні аномалій у дорослих?
458. В якому випадку діастему лікують накладенням на зуби резинового кільця?
459. Яким методом гіпсують знімний аппарат із розширюючим гвинтом?
460. Яким методом гіпсують знімний апарат із розширюючою петлею?
461. Яким чином найбільш часто створюють місце в зубному ряду для ліквідацій аномалій положення зубів у дорослих?
462. Проволока якого діаметра найбільш часто вживається для виготовлення утримуючих кламерів ортодонтичних апаратів?
463. Яким апаратом усувають піднебінне положення зубів, ускладнене глибоким прикусом із наявністю місця в зубному ряду?
464. Яким апаратом усувають піднебінне положення зубів, ускладнене глибоким перекриттям із наявністю місця в зубному ряду?
465. Яким апаратом усувають піднебінне положення зубів,ускладнене середнім перекриттям у фронтальній ділянці з наявністю місця в зубному ряду?
466. Яким апаратом усувають піднебінне положення зубів з наявністю місця в зубному ряду при прямому прикусі?
467. Яким ортодонтичним апаратом усувають діастему в межах 5-6 мм?
468. В якому віці лікують діастему комбінованим /компактостеотомія із ортодонтичним лікуванням/ методом?
469. На який фрагмент зубного ряду створюється навантаження розширюючим гвинтом?
470. На який фрагмент зубного ряду створюється навантаження розширюючою петлею?
471. Чому у дорослих для створення місця в зубному ряду застосовують комбінований метод лікування?
472. Якій апаратурі: однощелепній чи двощелепній віддають перевагу при лікуванні аномалій у дорослих?
473. В чому перевага однощелепної апаратури?
474. В чому перевага постійного знаходження в порожнині рота протеза з активними елементами апарату?
475. Чи можливі рецидиви при комбінованому методі лікування у дорослих?
476. Чи можна використувувати зуби, що перемістилися, під опору різних конструкцій протезів у дорослих?
477. Чому рецидиви аномалій бувають частіше при лікуванні незнімною апаратурою у дорослих?
478. Чи доцільно проводити ортодонтичне лікування аномалій прикусу у дорослих ?
479. З якою ціллю проводиться ортодонтичне лікування у дорослих?
480. Як впливає ортодонтичне лікування на функцію пародонта і жувальних м"язів?
481. Чим пояснюється ступінь оголення кореня зуба, який залишився без антагоніста?
482. Яким чином вирівнюють оклюзійну площину при деформації з оголенням кореня?
483. Що відбудеться із зубами з оголеними коренями при використанні їх під опору незнімного протеза?
484. Чому дезоклюзія широко вживається для ліквідації дентоальвеолярної форми деформації?
485. Що роблять при алергічній реакції на протез із акрілової пластмаси
486. Перерахуйте можливі варіанти напрямку переміщення зубів при зубо-щелепних деформаціях


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів