Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

3. "Методи обстеження ортопедичного хворого, постановка діагнозу"


181. Зовнішнє обстеження хворого виявляє
182. З якою ціллю використовується пальпація
183. Визначте призначення електроміографії
184. Визначте призначення томографії
185. Визначте призначення палатографії в клініці ортопедичної стоматології
186. З якою ціллю використовується рентгенографія зубів
187. Який метод рентгенологічного дослідження дозволяє отриманти повну картину усіх зубів зі значно меншим опроміненням, ніж при звичайному знімку
188. Як називається метод вивчення взаємовідносин елементів скронево-нижньощелепного суглоба на певній глибині в статиці
189. При якому методі рентгенологічного дослідження отримують пошарове відображення усієї щелепи і зубних рядів
190. Яким приладом досліджується електрозбудливість
191. На яку силу струму реагує пульпа здорового зуба
192. Які методи обстеження податливості слизової оболонки існують
193. Хто із перерахованих авторів запропонував електронний апарат для вимірювання податливості слизової оболонки
194. Для якої цілі використовують міотонометр
195. Що вивчають за допомогою міографії
196. До яких методів обстеження відноситься мастикаціографія
197. Який недолік має метод мастикаціографії
198. Що вивчається методом механоартрографії
199. До яких методів визначення жувальної ефективності відносяться таблиці Дюшанжа, Мамлока, Вустрова, система Агапова, Оксмана, Курляндського
200. В чому полягає недолік системи Н. А. Агапова?
201. Що виявляють при зборі анамнезу
202. Обстеження хворого складається із
203. За якими показаннями проводиться лікування патології зубо-щелепної системи
204. Що є першим етапом обстеження хворого?
205. Яка послідовність розділів анамнезу?
206. Визначте послідовність обстеження хворого
207. З якою ціллю використовується перкусія?
208. З якою ціллю використовується зондування?
209. Скільки розрізняють ступенів патологічної рухомості зубів?
210. Що розуміють під електроміографією?
211. Що прийнято розуміти під основним стоматологічним захворюванням, що потебує ортопедичного лікування?
212. Що прийнято розуміти під ускладненнями стоматологічних захворювань, що потребують ортопедичного лікування?
213. Що прийнято розуміти під супутніми захворюваннями в клініці ортопедичної стоматології?
214. Що таке діагноз?
215. З яких частин формується діагноз
216. Що складає першу частину діагноза
217. Що складає другу частину діагноза
218. Що складає третю частину діагноза


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів