Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

2. "Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота в клініці ортопедичної стоматології"


37. Складові частини верхньої щелепи
38. Які утворення включає верхня щелепа?
39. Які анатомічні утворення зовнішньої поверхні в/щ мають значення для протезування?
40. Анатомічні утворення зовнішньої поверхні в/щ, що мають значення для протезування?
41. Що таке контрфорси?
42. Скільки контрфорсів розрізняють на верхній щелепі?
43. Назвіть контрфорси верхньої щелепи:
44. По якому контрфорсу переважно розповсюджується жувальний тиск від від фронтальних зубів верхньої щелепи?
45. По якому контрфорсу переважно розповсюджується жувальний тиск від кутн?х зубів?
46. Які функції виконує носо-лобний контрфорс?
47. Які функції вилицевого контрфорса?
48. Які функції крило-піднебінної опори?
49. Які функції піднебінної опори?
50. Який шлях трансформації жувального тиску від корінних зубів?
51. Де локалізується крило-піднебінний контрфорс?
52. Де локалізований вилицевий контрфорс?
53. Яка локалізація лобно-носового контрфорса?
54. Визначте найбільш міцні шари компактної речовини на н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування
55. Визначте складки компактної речовини н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування
56. Які анатомічні утворення внутрішньої поверхні н/щ мають значення для протезування?
57. Назвіть анатомічні утворення внутрішньої поверхні н/щ, що мають значення при протезуванні:
58. Опишіть локалізацію найбільш міцних шарів компактної речовини на н/щ
59. Які анатомо-фізіологічні утворення н/щ можуть бути використані для для розширення базису повного знімного протеза?
60. Яка кількість зубів у людини в віці молочного прикусу?
61. Яка кількість молярів у людини в віці молочного прикусу?
62. Які анатомо-фізіологічні утворення н/щ можуть бути використані для покращення фіксації повного знімного протеза?
63. Скільки зубів у молочному прикусі?
64. З якого моменту починається формування молочного прикусу?
65. Наведіть формулу молочного прикусу
66. Скільки періодів розрізняють у змінному прикусі?
67. Скільки бугрів має нижній перший постійний моляр?
68. Коли закінчується формування молочного прикусу?
69. Чим характеризується скронево-нижньощелепний суглоб новонародженого?
70. Чим відрізняється скронево-нижньощелепний суглоб дорослого від новонародженого?
71. Назвіть складові частини верхньої щелепи
72. Що таке зубо-щелепна система?
73. Чим забезпечується функціональна пристосованість верхньої щелепи до навантаження?
74. Із чого складається нижня щелепа?
75. Назвіть відростки нижньої щелепи
76. Чим утворений позамолярний трикутник?
77. Яке функціональне призначення верхньої щелепи?
78. Назвіть тип скронево-нижньощелепного суглоба людини
79. Чим відрізняється скронево-нижньощелепний суглоб від інших?
80. Які рухи можливі у скронево-нижньощелепному суглобі?
81. Яке призначення суглобового диску?
82. Де відбувається поступальний рух в суглобі?
83. Чим забезпечується обертальний рух в скронево-нижньощелепному суглобі?
84. В якому віці починається прорізування зубів?
85. Назвіть ознаки прорізування зубів
86. Послідовність прорізування молочних зубів
87. Яка послідовність прорізування постійних зубів?
88. Наведіть терміни прорізування перших постійних зубів
89. Наведіть терміни прорізування центральних різців
90. Наведіть терміни прорізування бокових різців
91. Наведіть терміни прорізування перших премолярів
92. Наведіть терміни прорізування других премолярів
93. Наведіть терміни прорізування іклів
94. Наведіть терміни прорізування других молярів
95. Наведіть терміни прорізування третіх постійних молярів
96. Що таке змінні зуби?
97. Що таке додаткові зуби?
98. Що таке прикус?
99. Що таке оклюзія?
100. Назвіть ознаки передніх зубів
101. Що таке ознака кута коронки?
102. Що таке ознака кривизни коронки?
103. Що таке ознака кореня
104. Що таке змінний прикус
105. Що таке артикуляція
106. Що таке передня оклюзія
107. Що таке бокова оклюзія
108. Опишіть положення центральної оклюзії при прямому прикусі
109. Які м"язи піднімають нижню щелепу
110. Які м"язи опускають нижню щелепу
111. Які м"язи висувають нижню щелепу
112. Назвіть мімічні м"язи
113. Що таке пародонт
114. Змалюйте ортогнатичний прикус
115. Де розташований крило-піднебінний устой
116. Де розташований лобно-носовий контрфорс
117. Де розташований вилицевий контрфорс
118. Чим створений піднебінний контрфорс
119. Із яких елементів складається скронево-нижньощелепний суглоб
120. Скільки відростків має нижня щелепа
121. Назвіть м"язи, що піднімають нижню щелепу
122. Назвіть жувальні м"язи
123. Назвіть м"язи, що опускають нижню щелепу
124. Дайте визначення артикуляції
125. Назвіть види оклюзії
126. Дайте визначення оклюзії
127. Дайте визначення оклюзійної кривої:
128. Визначте види оклюзійних кривих:
129. Визначте оклюзійну площину:
130. Визначте поняття "артикуляція":
131. Визначити позамолярну область:
132. Визначте товщину компактної речовини в позамолярній області:
133. Визначити термін "нейтральна зона":
134. Визначте описання локалізації лінії А:
135. Перерахуйте можливі варіанти напрямку переміщення зубів при зубо-щелепних деформаціях
136. Дайте визначення анатомічної коронки зуба
137. Дайте визначення клінічної коронки зуба
138. Визначте форму зубної дуги в/щ постійного ортогнатичного прикусу
139. Визначте форму зубної дуги на н/щ постійного ортогнатичного прикусу
140. Визначте поняття "прикус"
141. Назвіть фактори, що забезпечують стійкість зубів під час функціонального навантаження
142. Визначте фізіологічний прикус
143. Дайте визначення патологічного прикуса
144. Назвіть патологічні прикуси
145. Назвіть фізіологічні прикуси
146. Дайте характеристику прогнатичного співвідношення щелеп
147. Визначте прогенічне співвідношення щелеп
148. За даними текста визначте нерухому слизову оболонку порожнини рота
149. Чим пояснюється вертикальна податливість слизової оболонки щелепних кісток за Є. І. Гавриловим
150. Дайте визначення "нейтральна зона"
151. Вкажіть правильний варіант описання топографії лінії "А"
152. Яке співвідношення бокових зубів у трансверзальному напрямку при ортогнатичному прикусі?
153. Який з текстів дає вірну характеристику біпрогнатії
154. Який з текстів дає правильну характеристику прямого прикуса
155. Який з текстів дає правильну характеристику відкритого прикусу
156. Чим характеризується глибокий прикус
157. Чим характеризується перехресний прикус
158. З яких елементів скаладається скронево-нижньощелепний суглоб
159. Які рухи відбуваються у скронево-нижньощелепному суглобі людини
160. Як впливає погана обробка їжі в роті протягом тривалого часу на секреторну функцію шлунка?
161. Визначення поняття "пародонт"
162. Елементи, що утворюють зубоясневу боріздку
163. Глибина зубоясневої боріздки в нормі
164. Величина фізіологічної рухомості зубів
165. Яка із базальних дуг більше в ортогнатичному прикусі
166. Яка з дуг на нижній щелепі менше в ортогнатичному прикусі
167. Яка з дуг на верхній щелепі більше в ортогнатичному прикусі
168. Які фактори забезпечують стійкість зубів під час функціонального навантаження?
169. Чи реагує пульпа на препарування зуба під коронку чи іншу конструкцію протеза?
170. Які зміни винивкають у пульпі зуба під час препаровки його під незнімні протези?
171. Що таке оклюзійні криві
172. Назвіть види оклюзійних кривих
173. Що таке оклюзійна площина
174. Визначте суть поняття " артикуляція "
175. Визначте сутність поняття " оклюзія "
176. Які види оклюзії розрізняють
177. Визначення поняття "Пародонт"
178. Елементи, що утворюють зубоясневу боріздку
179. Глибина зубоясневої боріздки в нормі
180. Величина фізіологічної рухомості зубів


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів