Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

10. "Щелепно-лицева ортопедія"


1159. В умовах військового часу для проведення ін"єкцій застосовують:
1160. При часткових дефектах тіла нижньої щелепи і значних атрофіях альвеолярних відростків найбільш раціональні такі конструкції знімних протезів:
1161. Який вид знеболення вживається при операціях в щелепно-лицьовій області?
1162. Які терміни виготовлення щелепно-лицьових протезів після резекції щелеп?
1163. Які терміни шинування щелеп при їх переломі в зоні радіаційного ураження ?
1164. Функція і роль захисної піднебіної пластинки:
1165. Призначення захисної піднебінної пластинки:
1166. Що означає термін "реабілітація"?
1167. Що означає термін "артрит "?
1168. Через який час потрібно відлити модель по відбитку із стомальгіна?
1169. Які види пористості грають важливу роль в процесі виготовлення протезів?
1170. Яким чином при отриманні відбитків із беззубих щелеп за методом Гербста оформлюють краї відбитків?
1171. Які лінії наносить лікар на воскових валиках при визначенні центральної оклюзії?
1172. На яку висоту повинен виступати восковий валик з-під верхньої губи при визначенні центральної оклюзії?
1173. Етіологія переломів щелеп:
1174. Які порушення функцій при дефектах твердого і м"якого піднебіння?
1175. Які методи отримання відбитків при мікростомії?
1176. Що означає термін "мікростомія"?
1177. Які питання вивчають в розділі щелепно-лицевої ортопедії?
1178. Які з деформацій щелепно-лицевої ділянки відносяться до наслідків травми ?
1179. Назвіть задачі щелепно-лицьової ортопедії:
1180. Що включає класифікація поранень і ушкоджень тканин щелепно-лицьової ділянки?
1181. Що включає класифікація ортопедичних апаратів, що застосовуються при переломах щелеп?
1182. Як підрозділяються щелепно-лицьові апарати за функцією?
1183. Як підрозділяються щелепно-лицьові апарати за лікувальним призначенням ?
1184. Розділіть щелепно-лицьові апарати за місцем прикріплення:
1185. Розділіть щелепно-лицьові апарати за довжиною:
1186. Які ускладнення зустрічаються при тривалій міжщелепній фіксації відломків ?
1187. Які шини застосовують для надання першої ортопедичної допомоги при переломах щелеп?
1188. Які фактори необхідно враховувати при виборі методу ортопедичного лікування переломів щелеп?
1189. Визначте показання до застосування шини Вебера:
1190. Опишіть конструкцію шини Вебера:
1191. Опишіть конструкцію апарата М.М.Ванкевич:
1192. Які апарати використовують при лікуванні переломів щелеп без зубів?
1193. Які показання до виготовлення захисних піднебінних пластинок?
1194. З яких матеріалів конструюють захисні піднебінні пластинки?
1195. Назвіть етіологічні фактори мікростоми:
1196. В чому особливість отримання відбитків при мікростомі?
1197. Які конструктивні особливості протезів при мікростомі?
1198. Які існують методи лікування незрощень піднебіння?
1199. В чому суть ортопедичного лікування незрощень піднебіння?
1200. Які обтуратори конструюють при наявності зубів у порожнині рота?
1201. Яким чином отримують відбиток для виготовлення пластинчатого обтуратора?
1202. Назвіть складові елементи обтуратора конструкції Л.В.Ільїної - Маркосян:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів