Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

1. "Загальні питання ортопедичної стоматології"


1. Дайте визначення предмета "Ортопедична стоматологія":
2. Назвіть розділи ортопедичної стоматології
3. Перерахуйте методи лікування, які є в ортопедичній стоматології:
4. Які питання вивчаються в розділі "Ортодонтія"?
5. Які питання викладаються в розділі "Ортодонтія"?
6. Що вивчається у розділі "Щелепно-лицьова ортопедія"?
7. Що таке профілактика стоматологічних захворювань у дорослих
8. Що таке профілактика стоматологічних захворювань у дітей
9. Засоби для проведення гігієнічної обробки порожнини рота
10. Визначте призначення протезування
11. Лікувальне і профілактичне призначення протеза
12. За якими показниками оцінюється робота ортопедичного відділення?
13. Назвіть заходи по диспансерізації ортопедичних хворих:
14. В чому особливість найбільш часто застосованого ортопедичного лікування хворих з підвищеною кислотністю шлунку
15. Особливість лікування хворих із патологією дихальної системи
16. Яка особливість ортопедичного лікування пацієнтів із захворюваннями крові
17. Які соматичні захворювання враховуються при ортопедичному лікуванні
18. Особливість ортопедичного лікування хворих із патологією серцево-судинної системи
19. Які види протезування застосовуються в ортопедичній стоматології
20. Що означає безпосереднє протезування?
21. Що означає раннє протезування?
22. Що означає віддалене протезування?
23. Визначте конструкцію безпосереднього протеза, що найбільш часто вживається
24. Визначте конструктивні ознаки раннього протеза
25. Скільки часу потрібно користуватися безпосереднім протезом
26. Коли треба корегувати оклюзійну поверхню безпосереднього протеза
27. Яким чином корегують безпосередній протез до 3-х місяців при погіршенні стійкості
28. Протягом якого часу безпосереднім протезом цілодобово користується хворий?
29. Як часто підлягають атестації лікарі ортопеди - стоматологи?
30. Згідно яких нормативних документів проводиться атестація лікарів ортопедів-стоматологів?
31. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на першу кваліфікаційну категорію?
32. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на вищу кваліфікаційну категорію?
33. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на другу кваліфікаційну категорію?
34. Якими якостями повинен володіти лікар?
35. За якими параметрами складається лікарська етика і деонтологія
36. Як впливає погана обробка їжі в роті протягом тривалого часу на секреторну функцію шлунка?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів