Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

9. "Фізіологія зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха"


213. Зовнішній слуховий прохід служить для:
214. У чому полягає функція середнього вуха?
215. У чому полягає функція барабанної перетинки:
216. Яка головна функція слухової труби?
217. Як здійснюється кісткова провідність звуків?
218. Які з названих методів використовуються для приглушення здорового вуха при дослідженні сприйняття розмовної мови?
219. Функція завитки:
220. Який характер має лабіринтове запаморочення при гострому дифузному лабіринтиті?
221. Коли з'являються вестибулосенсорні реакції?
222. Які з названих характеристик є типовими для периферичного (лабіринтного) ністагму?
223. Чим відрізняється периферичний ністагм положення?
224. Які з методів дослідження використовуються в хворих із гострим дифузним лабіринтитом?
225. При якій локалізації перфорації барабанної перетинки зниження слуху буде найбільшим?
226. Які з теорій слуху найбільш повно пояснюють механізм передачі і сприйняття звуку?
227. Що є адекватним подразником рецепторних утворень напівколових каналів?
228. Що є адекватним подразником рецепторних утворень присінка (иtrісиlиs еt sассиlиs)?
229. Які реакції виникають при подразненні вестибулярного аналізатора?
230. Якими структурами мозку здійснюється координація сенсорних, соматичних і вегетативних функцій?
231. Які рефлекси переважно забезпечує зв'язок вестибулярного нерва з латеральним вестибулярним ядром (Дейтерса) довгастого мозку?
232. Які рефлекси переважно забезпечує зв'язок вестибулярного нерва з верхнім вестибулярним ядром (Бехтєрєва)?
233. Які рефлекси переважно забезпечує зв'язок вестибулярного нерва з медіальним або трикутним вестибулярним ядром (Швальбе)?
234. При зсуві ендолімфи у б ік ампулярного (розширеного) кінця горизонтального напівколового каналу (ампулопетальний тік):
235. При зсуві ендолімфи убік гладкого кінця (від ампули) горизонтального напівколового каналу (ампулофугальний тік):
236. Які співвідношення по інтенсивності відповідних реакцій від подразнення напівколових каналів при русі ендолімфи до ампули і від ампули (при ампулопетальних і ампулофугальних зсувах)?
237. Чим обумовлена диференціація інтенсивності подразнень на рівні лабіринту?
238. Що є моментом подразнення отолітового апарату? Тиск або розтяг статоконіями волосків нейросенсорних клітин по Магнусу?
239. Який спостерігається рефлекс із боку поперечно-смугастих м'язів тулуба при подразненні присінкового апарату?
240. Основні характеристики подразника (механічного впливу) вестибулярних рецепторів, від яких залежить контроль положення тіла в просторі, координація пози і рухів?
241. Чи піддається людина впливу сил прискорення Кориоліса?
242. Що відноситься до звукопровідного відділу слухового аналізатора?
243. Що відноситься до звукосприймаючого апарату?
244. Яка акустична роль вушний раковини?
245. Яка акустична роль зовнішнього слухового проходу?
246. Яка акустична роль системи середнього вуха?
247. Яка фізіологічна роль барабанної перетинки?
248. Одна з акустичних функцій барабанної перетинки і ланцюга кісточок - передача звукових коливань із великої площі барабанної перетинки на площу основи стремена. Який принцип цієї передачі?
249. Яка друга акустична функція барабанної перетинки?
250. Чи робить функція барабанної перетинки, що екранує, істотний вплив на звуковий тиск?
251. Кожний звучний предмет має свій період коливань і резонанс. Барабанна перетинка повинна була б посилювати строго визначені звуки, чого немає в дійсності: вона реагує на широкий діапазон частот (тупий резонанс), чому?
252. В скільки разів посилює звуковий тиск система середнього вуха?
253. Як зміниться акустична функція, якщо цілком імобілізувати основу стремена?
254. Як змінитися акустична функція, якщо зламати довгу ніжку (відросток) ковадла?
255. Як зміниться функція, якщо перфорувати барабанну перетинку на рівні вікна завитки?
256. Як змінитися функція вуха, якщо цілком прибрати барабанну перетинку і ланцюг слухових кісточок?
257. Як змінитися функція, якщо заблокувати рухливість у вікні присінка і вікні завитки?
258. У чому полягає акустична роль внутрішньовушних м'язів?
259. У чому полягає захисна роль внутрішньовушних м'язів?
260. Звуки, яких частот проводяться до внутрішнього вуха шляхом інерційного механізму кісткової провідності?
261. Звуки, яких частот проводять до внутрішнього вуха шляхом компресійного механізму кісткової провідності?
262. Який діапазон сприйняття звуків по інтенсивності у відносних вимірах?
263. Який діапазон сприйняття звуків по частоті в людини?
264. Які, Ви, знаєте основні фізичні характеристики звукової хвилі, що мають значення у фізіології слухового аналізатора?
265. У якому відділі завитки здійснюється сприйняття звуків високих частот?
266. У якому відділі завитки здійснюється сприйняття звуків низьких частот?
267. Які анатомічні особливості будови внутрішнього вуха забезпечують частотний діапазон сприйняття?
268. Чим забезпечується первинний аналіз сприйняття звуків по інтенсивності?
269. Чи сприймає людина адекватно звуки частотою більш 20000 Гц?
270. Чи сприймає людина звуки частотою менше 20 Гц?
271. На якому рівні відбувається трансформація звукової механічної енергії в биоелектричний імпульс?
272. Хто уперше відкрив мікрофонний ефект завитки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів