Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

8. "Клінічна анатомія внутрішнього вуха"


189. Які з перерахованих утворень лабіринту відносяться до вестибулярного аналізатора?
190. Які з перерахованих утворень лабіринту відносять до слухового /кохлеарного/ аналізатору?
191. Які з перерахованих утворень знаходяться на задній поверхні піраміди?
192. Які з перерахованих утворень знаходяться на нижній поверхні піраміди?
193. Скільки завитків має кісткова завитка лабіринту?
194. На який із стінок присінка є поглиблення для sассиlиs еt иtrісиlиs?
195. З якими утвореннями поєднує присінок кісткового лабіринту в передньому відділі?
196. З якими утвореннями поєднують задні відділи присінка?
197. З допомогою яких утворень кістковий лабіринт поєднує з барабанною порожниною?
198. По яким із перерахованих утворень інфекція з барабанної порожнини може поширитися в лабіринт?
199. Які утворення лабіринту поєднують між собою за допомогою hеlісоtrеmа?
200. У якому з названих утворень знаходиться gапglіоп sріrаldе?
201. На якому з перерахованих утворень знаходиться кортіїв орган?
202. Через яке з перерахованих утворень можливо проникнення інфекції з лабіринту в черепну порожнину?
203. Чи поєднує ендолімфатичний простір із субарахноідальним?
204. Чи поєднує ендолімфатичний простір лабіринту з перилімфатичним?
205. З яким із названих утворень поєднує субарахноідальний простір?
206. Яке з зазначених утворень поєднує з субарахноідальним простором?
207. За допомогою скількох отворів присінок поєднує з трьома напівколовими каналами?
208. Скільки ампул має горизонтальний напівколовий канал?
209. Чи є перилімфатичний простір у кісткових напівколових каналах?
210. Ампула якого з напівколових каналів виступає на поверхні медіальної стінки адитуса?
211. Які з перерахованих судин живлять внутрішнє вухо?
212. Через яке з перерахованих утворень п. осtаvиs проникає в піраміду скроневої кістки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів