Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

6. "Клінічна анатомія гортані, трахеї і стравоходу"


108. До непарних хрящів гортані відносяться:
109. Які зв'язки відсутні в гортані:
110. Які м'язи відсутні в гортані:
111. М'яз, що натягає голосові зв'язки:
112. М'яз, що опускає надгортанник:
113. Гортань у спокійному стані в дорослих в основному розташована на рівні:
114. Гортань у спокійному стані в старців розташована на рівні:
115. Скільки парних хрящів має остов гортані?
116. До парних хрящів гортані відносяться всі перераховані, крім:
117. На щитовидному хрящі для зчленування є поверхні:
118. Перснеподібний хрящ зчленовується з хрящами:
119. В утворенні гортані беруть участь усі перераховані зв'язки, крім:
120. Виконання термінової конікотомії проводиться через зв'язку:
121. З перерахованих нижче хрящів гортані гіалиновими є усі, крім:
122. Який рух в перснечерпакуватому суглобі є головним у голосоутворенні?
123. Валекулу обмежують усі перераховані утворення, крім:
124. Голосові складки складаються тільки з:
125. Середня довжина голосових складок у чоловіків складає:
126. Середня довжина голосових складок у жінок складає:
127. Гортань розділяють на:
128. Гортанний шлуночок обмежений усіма перерахованими утвореннями, крім одного:
129. Малий згорнутий надгортанник у дорослих указує на:
130. До м'язів гортані, що не входять у групу зовнішніх, відносять:
131. Який м'яз натягає голосову складку?
132. З перерахованих м'язів гортані рухову інервацію з верхньогортанного нерва не одержує:
133. З перерахованих м'язів гортані рухову інервацію тільки з верхньогортанного нерва одержує:
134. Просвіт голосової щілини не звужують усі перераховані м'язи гортані, крім:
135. Просвіт голосової щілини розширює:
136. Голосові складки вистелені епітелієм:
137. Кровопостачання гортані здійснюється із:
138. Чутлива інервація гортані здійснюється з:
139. Рухова інервація гортані здійснюється з:
140. Подвійну рухову інервацію не одержують м'язи гортані:
141. До однобічного паралічу гортані призводять:
142. Основною причиною двостороннього параличу гортані є:
143. Для якого типу голосу вокаліста характерні: вузьке і глибоке тверде піднебіння, короткі і тонкі голосові складки, вузькі кільця трахеї?
144. Для якого типу голосу вокаліста характерні: дрібне і широке тверде піднебіння, довгі, широкі і товсті голосові складки, широкі кільця трахеї, кадик що виступає?
145. Стравохід дорослої людини розташований на рівні:
146. Довжина стравоходу дорослої людини складає в середньому:
147. У стравоході існує фізіологічних звужень:
148. До стравоходу не прилягає:
149. Після хімічного опіку стравоходу діагностичну езофагоскопію варто зробити через:
150. Після езофагоскопії можливі всі перераховані ускладнення, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів