Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

5. "Клінічна анатомія глотки"


74. Стінки глотки:
75. М'язи глотки:
76. Кровопостачання піднебінних мигдалин:
77. Інервацію ротової і гортанної частини глотки здійснюють:
78. Глотка розташована на передній поверхні хребта і займає простір між:
79. Лімфатична система глотки має зв'язок із усіма перерахованими групами лімфатичних вузлів, крім:
80. Межа між глоткою і гортанню проходить:
81. Черпакуваті хрящі відносяться до:
82. Носова частина глотки, її основна функція:
83. Склепіння носової частини глотки межує з усіма перерахованими утвореннями, крім:
84. Глотковий отвір слухової труби розташовано на рівні:
85. Глотковий отвір слухової труби обмежено валиком, що складається з:
86. Розенмюллерова ямка розташована від устя слухової труби:
87. Носоглоткова мигдалина знаходиться на межі між:
88. Носоглоткова мигдалина атрофує в основному до:
89. Межа між верхньою і середньою частинами глотки проходить по:
90. Зів обмежений усіма перерахованими утвореннями, крім:
91. Задня стінка ротової частини глотки межує з:
92. Зівна поверхня піднебінних мигдалин покрита епітелієм:
93. Лімфоїдна тканина піднебінних мигдалин між трабекулами містить усі перераховані нижче клітини, крім:
94. До анатомо-топографічних особливостей, що створюють умови для виникнення запалення в піднебінних мигдалинах відносять усі перераховані, крім:
95. Лімфоїдне глоткове кільце Вальдеєра утворюють:
96. Гортанна частина глотки розташоване на рівні:
97. Грушоподібні синуси розташовані збоку від входу в стравохід і гортань і мають форму:
98. Задня стінка глотки складається:
99. Який епітелій має слизова оболонка носової частини глотки?
100. Слизова оболонка ротової частини глотки покрита епітелієм:
101. Слизова оболонка гортанної частини глотки покрита епітелієм:
102. Глотку стискують м'язи-констриктори, що нараховують:
103. М'язовий прошарок глотки представлений м'язами:
104. Заглотковий простір утворений:
105. Заглотковий простір поширюється:
106. Приглотковий простір розташований:
107. Довжина глотки дорослого:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів