Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

4. "Анатомія носа і приносових пазух"


48. Назвіть складові частини кісткового остова зовнішнього носа:
49. Назвіть складові частини хрящового остова зовнішнього носа:
50. Назвіть кровоносні судини, що постачають кров'ю зовнішній ніс:
51. Зазначте венозні анастомози зовнішнього носа, носової порожнини:
52. Зазначте основні місця відтоку лімфи з зовнішнього носа:
53. Назвіть нерви, що інервують зовнішній ніс
54. У якому віці досягає повного розвитку зовнішній ніс?
55. Чим утворена нижня стінка носової порожнини?
56. Назвіть канали в дні носової порожнини:
57. Чим утворена верхня стінка носової порожнини?
58. Назвіть нерви, судини, що проходять у продірявленій пластинці:
59. Чим утворена медіальна стінка носової порожнини?
60. Чим утворена латеральна стінка порожнини носа?
61. Назвіть пазухи, що відкриваються у верхній носовий хід
62. Назвіть пазухи, що відкриваються в середній носовий хід:
63. Що відкривається в нижній носовий хід?
64. Зазначте середній об"єм верхньощелепної пазухи в дорослих:
65. Зазначте розташування продірявленої пластинки:
66. Перерахуйте приносові пазухи в дітей раннього віку:
67. Зазначте вік, коли відбувається початок формування лобних і клинуватих пазух
68. Яким епітелієм покрита слизова оболонка носової порожнини?
69. Зазначте найбільш часте місце розташування кровоточивої зони носової перегородки?
70. Якими артеріями забезпечується кровопостачання носової порожнини?
71. Зазначте місце відтоку лімфи з носової порожнини:
72. Назвіть види інервації носової порожнини:
73. Перерахуйте бухти верхньощелепної пазухи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів