Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

33. "Набуті дефекти глотки, гортані, трахеї і стравоходу"


935. Перерахуйте види поранень глотки:
936. Перерахуйте внутрішні травми глотки:
937. Класифікація дефектів стінок глотки і стравоходу /За А.І.Юніною, 1972/:
938. Види медичних травм:
939. Що відноситься до комбінованих ушкоджень глотки і стравоходу?
940. Що відноситься до площинних дефектів глотки?
941. Приведіть причини, що сприяють виникненню зяючих дефектів глотки і шийного відділу стравоходу:
942. Назвіть причини хронічних стенозів гортані:
943. Які бувають хондроперихондроти, що призводять до хронічного стенозу гортані?
944. Види медичних травм гортані і трахеї:
945. Назвіть причини периферичних паралічів гортані:
946. Причини медичної травми гортані і трахеї:
947. Які види деформацій трахеї можуть виникнути після трахеостомії?
948. Які трахеоканюлі доцільно застосовувати з метою попередження деформацій трахеї?
949. Які ускладнення спостерігаються при тривалій інтубації в гортані і трахеї?
950. Які припустимі терміни продовженої інтубації для ІВЛ у дітей?
951. Які анатомо-фізіологічні особливості гортані і трахеї варто враховувати при проведенні маніпуляцій на цих органах?
952. Які етіологічні чинники провокують виникнення рубцьових дефектів стравоходу?
953. У чому полягає лікування рубцьових стенозів стравоходу?
954. Перерахуйте наслідки внутрішніх травм стравоходу:
955. Перерахуйте види зяючих дефектів глотки і стравоходу:
956. Яке медикаментозне лікування проводиться при рубцьових стенозах гортані?
957. Які засоби призначаються для розсмоктуючої /розм'якчуючої рубці/ терапії?
958. Які ліки застосовуються для електрофорезу на область гортані при її рубцьовому стенозі?
959. Які найбільш важливі заходи проводяться при наданні ургентної допомоги з приводу поранення гортані і трахеї?
960. У післяопераційному періоді в хворих із ларинготрахеостомою призначається:
961. Засоби попередження рубцьового процесу при ларингофісурі:
962. Найважливішим моментом при хірургічній допомозі в пацієнтів із відривом трахеї від гортані є:
963. Трахеопексія при відриві трахеї від гортані здійснюється:
964. При поперечній травмі гортані або трахеї і стравоходу проводиться:
965. При хронічному рубцьовому стенозі гортані і трахеї спочатку роблять:
966. Який вид пластик є найбільше доцільним при зяючих дефектах глотки і шийного відділу стравоходу?
967. Види пластики дефектів стравоходу шкірними клаптями:
968. У чому полягає перевага алопластики перед іншими видами пластики?
969. Які вимоги подаються до протезів, використовуваних при закритті дефектів глотки, трахеї і шийного відділу стравоходу?
970. Найбільш часті ускладнення, що спостерігаються при використанні протезів
971. Чи можлива малігнізація тканин при використанні протезів?
972. Який метод пластики більш доцільний при фарингостомах діаметром 2 см?
973. Яка пластика більш доцільна при фарингеальній нориці /діаметр менше 2 см/?
974. Дайте визначення хондроперихондроту гортані?
975. Назвіть причини, що можуть привести до виникнення хондроперихондроту гортані:
976. Які види хондроперихондритів існують?
977. Які хрящі найбільш часто уражають процесом /хондропериходрит/?
978. Які скарги в хворих із внутрішнім хондроперихондротом гортані?
979. Які скарги в хворих при зовнішньому хондропериходриті гортані?
980. Яка ларингоскопічна картина при периходриті черпакуватих хрящів?
981. Яка ларингоскопічна картина при хондропериходриті щитовидного хряща?
982. Яка ларингоскопічна картина при хондропериохондріті перснеподібного хряща?
983. Які ускладнення хондропериходриту гортані, Вам, відомі?
984. Назвіть методи дослідження при хондропериходриті гортані:
985. Який вид хондропериходриту гортані супроводжується кашлем?
986. Хондроперихондрит якої етіології потребує ехографічного дослідження?
987. Які методи дослідження дозволять віддиференцювати рецидив ендофітного раку гортані від променевого хондроперихондрита гортані?
988. Перерахуйте методи хірургічного лікування хондроперихондриту гортані:
989. Яке консервативне лікування необхідно призначити хворим хондроперихондритом гортані?
990. При якому типі хондроперихондрита гортані існує загроза розвитку асфіксії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів