Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

32. "Позаорганні пухлини шиї"


920. Які пухлини відносяться до позаорганних пухлин шиї?
921. Відкіля виходять позаорганні пухлини шиї?
922. Які пухлини відносяться до доброякісних позаорганних пухлин шиї?
923. Який неврологічний синдром є характерним для доброякісних позаорганних нейрогенних пухлин шиї?
924. Яка локалізація характерна для каротидних хемодектом?
925. Чи змінюється форма лімфангіоми шиї при різноманітних положеннях хворого?
926. При доброякісних позаорганних пухлинах шиї головним у діагностиці є:
927. Основним методом лікування хворих із доброякісними позаорганними пухлинами шиї є:
928. До злоякісних позаорганних пухлин шиї відносяться:
929. Чи відрізняється клініка злоякісних варіантів хемодектом від доброякісних?
930. Чи відрізняються клінічні прояви злоякісних позаорганних пухлин шиї від пухлинних уражень лімфатичних вузлів?
931. При злоякісних позаорганних пухлинах шиї головним у діагностиці є:
932. Який із зазначених методів лікування позаорганних злоякісних пухлин шиї найбільш ефективний?
933. Основним методом радикального лікування хворих із позаорганними злоякісними пухлинами шиї є:
934. Чи застосовується променева терапія як самостійний метод лікування злоякісних позаорганних пухлин шиї?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів