Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

31. "Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності"


905. Експертиза працездатності при І стадії раку порожнини носа і приносових пазух:
906. Які види праці протипоказані при І стадії раку порожнини носа і приносових пазух?
907. Експертиза непрацездатності при ІІ ступеню раку порожнини носа і приносових пазух:
908. Види праці, протипоказані при ІІ стадії раку порожнини носа і приносових пазух:
909. експертиза працездатності при ІІІ стадії раку порожнини носа і приносових пазух:
910. Які види праці протипоказані при доброякісних пухлинах гортані?
911. Експертиза працездатності при І стадії раку гортані:
912. Види праці, протипоказані при І стадії раку гортані:
913. Експертиза працездатності при ІІ стадії раку гортані:
914. Експертиза працездатності при ІІІ стадії раку гортані:
915. Експертиза працездатності при ІV стадії раку гортані:
916. Експертиза працездатності при раку гортані після лікування (стійка трахеостома, відсутність рецидиву пухлини і метастазів):
917. Система реабілітації онкологічного хворого після радикального лікування включає заходи:
918. Засоби реабілітації онкологічних хворих після клінічного лікування:
919. Які спеціалісти займаються реабілітацією онкологічних хворих?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів