Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

30. "Злоякісні пухлини вуха"


881. Малігнізація невуса характеризується такими ознаками:
882. До злоякісних пухлин зовнішнього вуха відносяться:
883. На підставі яких клінічних ознак можна запідозрити рак вушної раковини?
884. Які симптоми можуть указувати на рак зовнішнього слухового проходу?
885. Диференціальна діагностика раку зовнішнього слухового проходу проводиться з такими захворюваннями:
886. Перша стадія ракового процесу зовнішнього слухового проходу по К. І. Плескову, 1964:
887. ІІ стадія раку зовнішнього слухового проходу характеризується:
888. Метастазування злоякісних пухлин вуха здійснюється:
889. Для ІІІ стадії раку зовнішнього вуха характерно:
890. Визначте ІІІ стадію поширеності раку зовнішнього вуха по системі ТNМ:
891. Лікування раку вушної раковини ІІІ стадії:
892. Охарактеризуйте ІV стадію раку зовнішнього вуха:
893. Визначите ІV стадію поширеності раку зовнішнього вуха по системі ТNМ:
894. У якому віці частіше спостерігається саркома?
895. Основні ознаки саркоми вуха:
896. Клініка раку середнього вуха:
897. Діагноз раку середнього вуха базується на підставі:
898. Рак середнього вуха необхідно диференціювати з:
899. Методи лікування раку середнього вуха:
900. Схильними чинниками раку середнього вуха є:
901. Які виділяють форми раку середнього вуха по локалізації?
902. Які показання до субтотальної резекції скроневої кістки?
903. Які особливості розтину шкіри при операції субтотального видалення скроневої кістки /по Конлею/?
904. Особливості операції субтотальної резекції скроневої кістки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів