Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

3. "Топографічна анатомія і оперативна хірургія ЛОР-органів"


28. Області лицьового відділу голови:
29. Області мозкового відділу голови:
30. Виберіть найбільше повну групу відповідей про синуси твердої мозкової оболонки:
31. Перерахуйте найбільше повну групу трикутників шиї:
32. Області шиї:
33. Внутрішній шийний трикутник розділяється на:
34. Зовнішній шийний трикутник підрозділяється на:
35. Види трахеотомій:
36. З названих фасцій шиї не буває:
37. Які з перерахованих клітковинних просторів шиї поєднують із переднім межистінням:
38. Відмінності зовнішньої сонної артерії від внутрішньої:
39. Внутрішня яремна вена розташована:
40. Етапи нижньої трахеотомії включають розрізи і розшарування:
41. Розташування біфуркації сонної артерії:
42. Лімфатичні вузли шиї:
43. При перев'язці зовнішньої сонної артерії:
44. При верхній трахеотомії в дорослих роблять:
45. Що робиться з грудинно-під'язиковим і грудинно-щитовидним м'язами при верхній трахеотомії
46. При верхньій трахеостомії листок четвертої фасції розрізають:
47. При класичній трахеостомії стінку трахеї розкривають шляхом:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів