Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

29. "Доброякісні пухлини вуха"


871. Визначте епітеліальні пухлини вуха:
872. Яка з доброякісних епітеліальних пухлин зовнішнього вуха має інфільтративний ріст і дає часті рецидиви?
873. Приведіть неепітеліальні (сполучнотканинні) доброякісні пухлини вуха:
874. Симптоматика остеоми (екзостозу) зовнішнього слухового проходу, що виникає з її ростом:
875. Шляхи хірургічного підходу при остеомі зовнішнього слухового проходу в залежності від розміру пухлини:
876. Які ускладнення спостерігаються при видаленні остеоми задньої стінки зовнішнього слухового проходу?
877. Клініка гломусної пухлини барабанної порожнини:
878. Диференціальна діагностика гломусної пухлини барабанної порожнини:
879. Які з приведених захворювань зовнішнього вуха в людей похилого віку є передраковими?
880. Чинники, що сприяють виникненню пухлинного росту зовнішнього вуха:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів