Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

28. "Злоякісні пухлини глотки"


806. Назвіть злоякісні пухлини носової частини глотки, що найбільш часто зустрічаються:
807. Які види пухлин із клініко-морфологічної класифікації злоякісних пухлин ротової частини глотки найбільш часто зустрічаються?
808. Які види пухлин із клініко-морфологічної класифікації злоякісних пухлин гортанної частини глотки найбільш часто зустрічаються?
809. Приведіть міжнародну класифікацію злоякісних пухлин глотки по системі символів ТNМ і стадіям процесу:
810. Яка пухлина відноситься до третьої стадії по міжнародній класифікації первинних злоякісних пухлин носової частини глотки по символу "Т"?
811. Що відноситься до другої стадії по міжнародній класифікації злоякісних пухлин ротової частини глотки по символу "Т"?
812. Яка пухлина відноситься до Т4 по міжнародній класифікації первинних злоякісних пухлин гортанної частини глотки?
813. У чому полягає комплексна діагностика пухлини носової частини глотки в умовах ЦРЛ?
814. З якими захворюваннями необхідно диференціювати злоякісні пухлини носової частини глотки?
815. Симптоматика при злоякісних пухлинах ротової частини глотки:
816. З якими захворюваннями треба диференціювати злоякісні пухлини мигдалин?
817. Яка симптоматика при злоякісних пухлинах медіальної стінки грушоподібного синуса?
818. Які з зазначених ознак характерні для першої стадії злоякісної пухлини глотки?
819. Які з зазначених симптомом є ознаками запущених ступенів злоякісних пухлин гортанної частини глотки?
820. По якому виду дослідження остаточно ставиться діагноз злоякісної пухлини глотки?
821. Які види лікування проводять при ІV стадії злоякісного утворення глотки?
822. Яким видам лікування віддається превага при ранніх стадіях злоякісних пухлин глотки?
823. Які види хірургічних підходів загальноприйняті при злоякісних пухлинах глотки?
824. Яка частота злоякісних пухлин глотки стосовно всіх пухлин у країнах Європи і США?
825. Яка частота злоякісних пухлин глотки в жителів Східної Азії і деяких держав Африки?
826. Яка з доброякісних пухлин носової частини глотки зустрічається найбільш часто?
827. Аденоїдної вегетації по міжнародній гістологічній класифікації є:
828. Де найбільш часто виникають злоякісні новоутворення ротової частини глотки?
829. Для ранньої діагностики злоякісних утворень носової частини глотки велике значення мають:
830. При наявності диплопії, конвергуючого страбізму і розширення зіниці варто запідозрити:
831. Пухлина Шмінке має такі синоніми:
832. Які симптоми характерні для раку піднебінної мигдалини в початковому періоді захворювання:
833. Наявність одностороннього зниження слуху по нейросенсорному типу, сильної головної болі при відсутності змін із боку вуха може свідчити про наявність:
834. Які методи дослідження мають саме важливе значення при діагностиці злоякісних пухлин носової частини глотки?
835. Якому хірургічному доступу необхідно віддати перевагу при пухлинах піднебінних мигдалин, що не інфільтрують внутрішній крилоподібний м'яз?
836. Який хірургічний доступ при пухлинах язичка і м'якого піднебіння?
837. Яке оперативне втручання показане при невеличких пухлинах кореня язика?
838. Яке оперативне втручання показане при поширених пухлинах глотки і рецидивах пухлини після променевої терапії?
839. Яка операція показана при поширених пухлинах кореня язика?
840. При яких пухлинах глотки і порожнини рота показана попередня перев'язка спільних сонних артерій?
841. Назвіть операцію, що включає: бічну трансмандибулярну фаринготомію з резекцією м'якого піднебіння, абластне видалення єдиним блоком пухлини і шийних лімфовузлів, негайну реконструкцію стравохідного каналу вільним шкірним клаптєм?
842. Від яких чинників в основному залежать результати променевої терапії при злоякісних пухлинах ротової частини глотки?
843. У якому випадку можна застосовувати одностороннє двопільне опромінення через клинуваті фільтри з розташуванням полів на стороні ураження?
844. З якими захворюваннями треба диференціювати злоякісні пухлини кореня язика?
845. Пухлини яких локалізацій можуть викликати необхідність диференціального діагнозу з пухлиною ротової частини глотки?
846. Для яких пухлин ротової частини глотки характерні ранні віддалені метастази?
847. Для яких пухлин ротової частини глотки характерні ранні регіонарні метастази?
848. Які характерні риси раку носової частини глотки?
849. Який вид пухлини носової частини глотки зустрічається частіше?
850. Яке протікання злоякісних пухлин носової частини глотки в ранньому періоді?
851. Назвіть саму часту ознаку злоякісної пухлини носової частини глотки?
852. У якому напрямку можливо поширення злоякісної пухлини носової частини глотки?
853. Чому неможливо хірургічне лікування злоякісних пухлин носової частини глотки?
854. Протягом якого часу можлива повна редукція злоякісної пухлини носової частини глотки після променевої терапії?
855. Назвіть види лікування злоякісної пухлини носової частини глотки:
856. При якому типі злоякісних пухлин носової частини глотки спостерігається більш короткий період появи симптомів?
857. Де частіше усього локалізуються саркоми ротової частини глотки?
858. При якій формі злоякісної пухлини ротової частини глотки має місце виразково-інфільтративний ріст?
859. При якій формі злоякісної пухлини ротової частини глотки спостерігається поступове збільшення піднебінної мигдалини /частіше однієї/ без виражених ознак протягом тривалого часу?
860. Які симптоми, загальні для всіх локалізацій раку ротової частини глотки, спостерігаються на початку клінічних проявів захворювання?
861. При яких локалізаціях раку ротової частини глотки частіше спостерігаються двосторонні регіонарні метастази?
862. При яких локалізаціях злоякісних пухлин ротової частини глотки частіше зустрічаються регіонарні метастази?
863. Які, Вам, знайомі методи лікування злоякісних первинних і рецидивуючих пухлин ротової частини глотки?
864. Який вид лікування злоякісних пухлин вважається більш ефективним?
865. Який симптом має місце при злоякісних пухлинах нижнього відділу грушоподібного синуса?
866. При якій локалізації раку гортанної частини глотки має місце прогресуюча сиплість голосу, порушення рухливості гортані?
867. Яка симптоматика характерна при злоякісній пухлині латеральної стінки синуса?
868. Назвіть типові симптоми при злоякісних пухлинах задньої стінки гортанної частини глотки:
869. Який метод вважається основним при встановленні діагнозу злоякісного новоутвору?
870. Які методи лікування злоякісних пухлин гортанної частини глотки, Вам, відомі?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів