Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

26. "Злоякісні пухлини носа і приносових пазух"


704. Найбільш характерні ознаки раку носової частини глотки:
705. Що рідше зустрічається: рак або лімфоепітеліома носової частини глотки?
706. Як протікають злоякісні пухлини носової частини глотки в ранніх стадіях?
707. Найбільш частий симптом злоякісної пухлини носової частини глотки:
708. У якому напрямку можуть поширюватися пухлини носової частини глотки?
709. Симптоматика початкового періоду розвитку злоякісних пухлин порожнини носа і приносових пазух майже не відрізняється від симптоматики яких захворювань?
710. Яка форма злоякісного новоутворення частіше усього зустрічається в порожнині носа і приносових пазух?
711. Яке дослідження є кінцевим і вирішальним у діагностиці злоякісних пухлин носа і приносових пазух?
712. Назвіть найбільш важливу рентгенографічну ознаку раку носа і приносових пазух:
713. Які причини невиправданості хірургічного лікування злоякісних пухлин носової частини глотки:
714. Результати променевої терапії злоякісних пухлин носової частини глотки в основному залежать:
715. Протягом якого часу відбувається повна редукція пухлини після променевої терапії?
716. Назвіть основний вид лікування злоякісних пухлин носової частини глотки:
717. Яка симптоматика при злоякісних новоутвореннях порожнини носа?
718. Симптоматика пухлин верхньощелепних пазух:
719. Симптоматика пухлин лобної пазухи:
720. Симптоматика пухлин основної пазухи:
721. Види оперативних втручань при видаленні злоякісних новоутворень приносових пазух:
722. У чому полягає комплексна діагностика пухлин носа і приносових пазух?
723. Від чого залежить клініка злоякісних пухлин носа і приносових пазух?
724. Яке дослідження є головним при діагностиці злоякісної пухлини носа і приносових пазух?
725. Яку основну небезпеку представляють злоякісні пухлини носа і приносових порожнин. Зазначити їхню послідовність?
726. Назвіть основні види лікування злоякісних пухлин порожнини носа і приносових пазух:
727. При якій стадії злоякісної пухлини носа і приносових пазух проводиться резекція верхньощелепної пазухи з екзентерацією орбіти?
728. Яка зі злоякісних пухлин носа і приносових пазух найменш радіочутлива і протікає дуже агресивно?
729. Чи признається працездатним пацієнт, якщо йому виставляється діагноз злоякісної пухлини носа або приносових пазух?
730. Які розрізняють доступи при хірургічних втручаннях при пухлинах носа і приносових пазух?
731. Які операції відносяться до операцій із зовнішнім доступом при пухлинах носа і приносових пазух?
732. Які операції відносяться до операцій виробленим через присінок і порожнину рота?
733. У чому полягає операція Диффенбаха-Вебера?
734. Які заходи здійснюються для попередження опущення ока при операції Диффенбаха-Вебера?
735. "Які заходи здійснюються для попередження дефекту твердого піднебіння при операції Диффенбаха-Вебера?
736. У яких випадках можлива більш ощадлива резекція верхньої щелепи зі зберіганням дна орбіти?
737. При прорості пухлини в орбіту чим повинна бути доповнена резекція верхньої щелепи?
738. При прорості пухлини з верхньої щелепи в гратчастий лабіринт яка операція більш доцільна?
739. При ураженні яких пазух пухлинним процесом показана операція по Муру?
740. Які показання до операції Прайзинга?
741. Резекцію яких анатомічних відділів роблять при операції Прайзинга?
742. Яка основна перевага операцій із доступом через присінок рота?
743. Що є основним показником до операції Денкера?
744. Що є першим етапом операції Зимонта?
745. Що є другим етапом операції Зимонта?
746. При яких процесах показана операція Ружа?
747. Ким вперше у світі розроблена електрохірургічна резекція верхньої щелепи?
748. Хто з вітчизняних оториноларингологів уперше застосував електрохірургію при злоякісних пухлинах верхньої щелепи?
749. Які переваги електрохірургічної резекції верхньої щелепи перед звичайною хірургічною резекцією?
750. Які недоліки має метод електрохірургічної резекції верхньої щелепи?
751. Яка операція дає найкращий доступ при поширенні пухлини верхньощелепної пазухи в будь-якому напрямку?
752. Яка операція показана для тотального видалення клітин гратчастого лабіринту з ретельною ревізією основної пазухи, основи черепа?
753. Яка операція забезпечує найбільш широкий доступ при локалізації пухлини в задньому відділі порожнини носа з поширенням у носову частину глотки?
754. Що не є протипоказанням до хірургічного лікування пухлин носа і приносових пазух?
755. Які пухлини носа і приносових пазух рецидивують частіше усього?
756. Приведіть найбільш часті локалізації рецидивів пухлин носа і приносових пазух:
757. Що є причиною, рецидиву пухлини носа і приносових пазух після хірургічного лікування?
758. Яка послідовність лікування меланом порожнини носа?
759. Чому при лікуванні естезіонейробластоми носа операція повинна бути дуже радикальною?
760. При яких регіонарних метастазах пухлин носа і приносових пазух показана операція Крайля?
761. Який основний критерій результатів лікування злоякісних пухлин носа і приносових пазух?
762. Які характерні риси злоякісних пухлин?
763. Які групи симптомів розрізняють при злоякісних пухлинах носа і приносових пазух?
764. Яка первинна симптоматика при пухлинах носа?
765. Яка вторинна симптоматика при пухлинах носа?
766. Які симптоми порушення організму при пухлинах носа?
767. Що відноситься до другої стадії злоякісних пухлин носа і приносових пазух?
768. З якими захворюваннями проводиться диференціальна діагностика злоякісних пухлин носа і приносових пазух?
769. Які характерні симптоми запущених злоякісних пухлин носа?
770. Які особливості злоякісної пухлини гратчастого лабіринту в більш ранній стадії?
771. Яка симптоматика характерна для ІІІ стадії злоякісних пухлин лобної порожнини?
772. Які характерні риси злоякісних пухлин верхнього відділу верхньощелепної порожнини?
773. Які характерні риси злоякісних пухлин нижнього відділу верхньощелепної пазухи?
774. Які характерні риси злоякісних пухлин основної порожнини?
775. Які основні методи лікування злоякісних пухлин носа і приносових пазух?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів