Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

25. "Доброякісні пухлини носа і приносових пазух"


665. Перерахуйте доброякісні пухлини носа і приносових пазух, що найбільш часто зустрічаються:
666. Що не є безумовним показанням до видалення остеом приносових пазух?
667. Види лікування остеом приносових пазух:
668. При остеомах, яких пазух прогноз майже завжди несприятливий?
669. Чим чревата недостатньо радикальна операція папілом порожнини носа?
670. Види лікування аденом порожнини носа:
671. Види лікування міксом порожнини носа:
672. Чи чутлива до променевої терапії міксома порожнини носа?
673. Які типи папілом порожнини носа найбільш часто зустрічаються?
674. Де переважно локалізується в носі грибоподібний (екзофітний) тип папіломи?
675. Де, переважно, локалізуються інвертований і циліндричноклітинні типи папілом порожнини носа?
676. Що є основою діагнозу папіломи носа?
677. Чи часто зустрічаються фіброми порожнини носа?
678. Які поліпи носа найбільш часто зустрічаються?
679. Походження поліпів носа:
680. Яке лікування застосовується при поліпозі носа?
681. У яких випадках показана поліпотомія при поліпозному етмоїдиті в пристаркуватому віці?
682. Симптоматика кровоточивого поліпа перегородки носа:
683. Які методи лікування застосовуються при кровоточивому поліпі перегородки носа?
684. Характер хірургічного лікування кровоточивого поліпа перегородки носа на широкій основі:
685. Симптоматика ангіофіброми носової частини глотки в запущених випадках:
686. Для яких фібром порожнини носа характерні рецидивуючі носові кровотечі?
687. Які доброякісні пухлини порожнини носа зустрічаються винятково рідко?
688. Який перебіг захворювання характерно для остеом?
689. Які клінічні ознаки частіше зустрічаються при великих остеомах лобної пазухи?
690. На чому засновується діагноз "остеома"?
691. При яких остеомах відбувається відтискування очного яблука доверху?
692. Назвіть основний вид остеом носа і приносових пазух, що зустрічаються найбільш часто:
693. У яких приносових пазухах частіше усього зустрічаються остеоми?
694. Що є причиною остеом приносових пазух?
695. Чим характерна клініка доброякісних пухлин носа?
696. Що є основним у веріфікації доброякісної пухлини носа?
697. Якому виду лікування віддається превага при доброякісних пухлинах носа і приносових пазух?
698. Назвіть пухлиноподібні захворювання носа і приносових пазух, що найбільш часто зустрічаються?
699. Яким критерієм повинні відповідати ендоназальні операції при доброякісних пухлинах носа?
700. Який із методів більш доцільний для лікування рецидивів юнацької ангіофіброми основи черепа з попередньою перев'язкою обох зовнішніх сонних артерій?
701. Які особливості доброякісних пухлин?
702. Які бувають поліпи носа і приносових пазух за локалізацією?
703. Які особливості клінічного перебігу остеом носа і приносових пазух?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів