Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

24. "Злоякісні пухлини гортані"


573. Що не характерно для симптоматики раку вестибулярного відділу гортані в початковій стадії?
574. Що не характерно для симптоматики при раку вестибулярного відділу гортані в запущеній стадії?
575. Яка симптоматика не має місце при раку голосових складок (серединного відділу):
576. Скарги хворих у початковій стадії раку підскладкового відділу гортані:
577. Що не характерно в клінічній картині при раковому хондроперихондріті гортані?
578. Які дослідження дозволяють встановити остаточний діагноз раку гортані?
579. Які дослідження розширюють можливості діагностики раку гортані в доклінічній стадії?
580. Яке дослідження може бути достатньо інформативним у доклінічній стадії раку гортані?
581. Які переваги електронної стробоскопії?
582. Перерахуйте діагностичні помилки при раку гортані на рівні ЦРЛ:
583. Яку додаткову інформацію можна одержати при фіброскопії гортані в порівнянні з непрямою ларингоскопією?
584. З якими захворюваннями, насамперед, необхідно диференціювати рак гортані серединної локалізації?
585. З яким захворюванням необхідно диференціюють рак гортані вестибулярного відділу рідше усього?
586. З якими захворюваннями, насамперед, необхідно диференціювати рак підскладкового відділу гортані?
587. Які, насамперед ендоскопічні методи дослідження, допомагають поліпшити ранню діагностику раку гортані в умовах ЛОР - клініки ?
588. Перерахуйте основні помилки при визначенні показань до лікування раку гортані:
589. Приведіть помилки в міжнародній класифікації злоякісних пухлин гортані по системі символів ТNМ і стадіям процесу:
590. Перерахуйте морфологічні види самих злоякісних пухлин гортані і глотки:
591. Які основні чинники обумовлюють погрішності біопсії?
592. Ступінь диференціації пухлин гортані зменшується по напрямку:
593. Ступінь диференціації пухлин гортані збільшується по напрямку
594. Приведіть протипоказання до променевої терапії раку гортані:
595. Скільки полів опромінення звичайно використовують при раку гортані?
596. Яка, у середньому, сумарна доза променевої терапії достатня при раку вестибулярного і підскладкового відділів гортані?
597. Яка, у середньому, сумарна доза променевої терапії достатня при раку серединного відділу гортані?
598. Коли закінчується регресія пухлини різноманітних відділів гортані після променевої терапії?
599. Види оперативного лікування раку гортані:
600. Види часткових (органозберігаючих) операцій на гортані при ураженні середнього відділу:
601. Показаннями до бічної резекції при раку гортані є сполучення:
602. Передньобічна резекція при раку гортані проводиться при сполученні:
603. Види хірургічного лікування метастатичних пухлин шиї:
604. Види розтинів шкіри найбільш раціональні при ларингектомії:
605. Види найбільш раціональних швів на глотково-стравохідне співустя:
606. Носо - стравохідний живильний зонд вкладається:
607. Види пов'язок після ларингектомії:
608. Види ларингектомій по їхній ефективності:
609. Коли звичайно видаляється живильний зонд при первинному загоєнні рани?
610. Види загоєння ран після ларингектомії:
611. Що не є протипоказанням до променевої терапії раку гортані:
612. Яка сумарна доза променевої терапії достатня, щоб судити про її ефективність при умовно комбінованому методу лікування?
613. Які розміри полів опромінення при ураженні раком голосових складок і передньої комісури?
614. Які розміри полів опромінення при пухлині гортані, що займає серединний і вестибулярні відділи?
615. Яка кількість полів опромінення звичайно використовується при променевій терапії раку гортані?
616. Які чинники не приводять до розвитку променевого хондроперихондріту хрящів гортані?
617. Найбільш часте променеве ураження гортані:
618. Який чинник крові необхідно контролювати при променевій терапії?
619. Лікування раку гортані. При ларингектомії перешийок щитовидної залози повинний бути зміщений
620. Хто запропонував кисетний шов при ларингектомії?
621. Кисетний шов накладається:
622. На якому етапі ларингектомії вставляється живильний зонд?
623. Видалення під'язичної кістки відбувається:
624. Знайдіть помилку в перерахуванні основних етапів ларингектомії:
625. Коли знімаються шви після ларингектомії при первинному загоєнні?
626. Загоєння рани в ларингектомованих хворих після видалення під'язичної кістки:
627. Показання до геміларингектомії по методу Глюк-Серенсена:
628. Перерахуйте основні ускладнення після вертикальних (часткових) резекцій гортані:
629. Показання до геміларингектомії по засобу Отана:
630. Особливості операції геміларингектомії по Глюк - Серенсену:
631. Показання до хордектомії:
632. Розтин щитовидного хряща при хордектомії показан:
633. Показання до розширеної хордектомії:
634. Які ускладнення є основними при хордектомії в післяопераційному періоді при наглухо зашитій рані?
635. Які методи пластики не застосовуються для відновлення великих шкірних дефектів шиї?
636. У яких випадках показане застосування стебла Філатова?
637. Які розміри (довжина і ширина) шкірної стрічки при формуванні стебла Філатова?
638. Що не є причиною спізнілої діагностики раку гортані:
639. При ларингоскопічній картині при раковому хондроперихондріті гортані найбільш характерно:
640. Для якого захворювання гортані характерні соскуваті виростання, що нагадують кольорову капусту?
641. Для якого утворення гортані характерно: на вільному краю голосової складки, на межі між середньою і передньою третю, червонуватого кольору, з гладкою поверхнєю, невеличких розмірів, рухливе, не викликає утруднення дихання?
642. Кісти гортані бувають:
643. Кісти гортані найбільш часто можуть розташовуватися:
644. Яка ларингоскопічна картина найбільш часто відзначається при раку голосової складки І стадії?
645. Що не входить у загальні принципи дієти в хворих після ларингектомії?
646. Характер харчування хворих раком гортані:
647. За рахунок, яких продуктів підвищується вітамінізація організму?
648. Які компоненти їжі не сприяють виведенню радіоактивних елементів?
649. Які види клітковини бажано включити в раціон харчування хворих на рак гортані?
650. Які продукти варто включити для стимуляції перистальтики нутрощів при раку гортані?
651. При опроміненні гортані в сумарній дозі до 20 Грей варто рекомендувати дієту що містить:
652. Які медикаментозні засоби не варто включати в дієту при опроміненні гортані?
653. Які лікарські засоби не варто призначати при опроміненні гортані в сумарній дозі 22 - 40 Грей?
654. Який хімічний склад дієти при опроміненні гортані в сумарній дозі 42 - 60 Грей?
655. Що необхідно додати до раціону при опроміненні в сумарній дозі 42 - 60 Грей?
656. Які лікарські засоби варто призначати при опроміненні в сумарній дозі 42 - 60 Грей?
657. Який склад дієти при опроміненні гортані в сумарній дозі 62 і більше Грей?
658. Які харчові продукти варто підключити при опроміненні гортані в сумарній дозі 60 і більше Грей?
659. Яким повинне бути харчування в перші дні після ларингектомії?
660. Які засоби раціонально використовувати при тривалому харчуванні через зонд після ларингектомії?
661. Які ранні симптоми раку гортані при вестибулярній локалізації?
662. Який із методів дослідження застосовується в діагностиці ранніх стадій раку гортані з локалізацією на голосових складках?
663. Який із методів лікування раку гортані /ІІІ, ІV стадії/ кращий?
664. Який із хірургічних методів лікування застосовується в першій стадії раку голосової складки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів