Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

23. "Доброякісні пухлини гортані і трахеї"


529. Назвіть доброякісні пухлини гортані і трахеї, що зустрічаються найбільш часто:
530. Які доброякісні пухлини гортані найбільш часто зустрічаються в дітей?
531. Засоби лікування папіломатозу гортані в дітей, що дають порівняно кращі результати:
532. Прогноз при папіломатозі гортані в дітей дошкільного віку:
533. Особливості перебігу папіломатозу в дітей дошкільного віку:
534. Папіломатоз гортані дітей без гострого порушення дихання диференціюється
535. Найбільш доступні методи діагностики доброякісних пухлин гортані і трахеї:
536. Який метод діагностики є визначальним у встановленні доброякісності процесу?
537. Найбільш ефективні методи лікування доброякісних пухлин гортані і трахеї:
538. Найбільш ефективний вид знеболювання (анестезії) при ендоларингеальній мікрохірургії:
539. Показання для непрямої мікроларингоскопії:
540. Показання до ендоларингеальної мікрохірургії:
541. Які ранні симптоми при пухлинах гортані з локалізацією на голосових складках?
542. Які з доброякісних пухлин гортані частіше зустрічаються в хворих?
543. Які ранні симптоми при доброякісних пухлинах трахеї?
544. Які ускладнення бувають під час ендоларингеального видалення пухлини гортані?
545. Яка відмінність гортанного стенозу від трахеального?
546. Які методи ендоларингеального видалення пухлини існують?
547. Які розрізняють кісти гортані з погляду ендоларингеальної мікрохірургії?
548. Яка ендоларингеальна картина при кістах голосових складок?
549. Де розташовуються лімфатичні кісти надгортанника?
550. Яке лікування кісти гортані є радикальним?
551. Яке лікування кісти гортані є паліативним втручанням?
552. Для запобігання рецидиву кісти голосових складок необхідно:
553. Яка клінічна симптоматика при набряку Рейнке?
554. Що загального між хворобою Рейнке і набряклій гіперплазії голосових складок?
555. Яке оперативне втручання проводиться при набряку Рейнке?
556. Які Вам відомі види декортикації голосової складки?
557. З яким захворюванням важко диференціювати при ларингоскопії істинну фіброму гортані?
558. Найбільш часта локалізація гемангіом гортані?
559. Для якої доброякісної пухлини гортані характерна така ендоскопічна картина: на голосовій складці розташовується розміром із горошину темно-червона із синюватим відтінком пухлина з нерівною поверхнею, на зразок шовковичної ягоди?
560. Назвіть найбільше ефективні засоби видалення гемангіоми гортані:
561. Гемангіома гортані відноситься до частих чи рідкісних пухлин?
562. Які доброякісні процеси гортані входять у групу "нодозних" утворень?
563. Яка локалізація в гортані є улюбленою для "нодозних" новоутворень?
564. Яка сама численна група пухлиноподібних утворень голосових складок?
565. У кого частіше зустрічають "співочі" вузлики?
566. Де конкретно локалізуються "співочі" вузлики?
567. Що є найбільш типовим показанням до прямих ендоларингеальних мікрохірургічних операцій?
568. Яке хірургічне втручання більш ефективно при нодозних утвореннях гортані?
569. Яке лікування ефективно при "співочих" вузликах голосових складок?
570. Які гранульоми гортані називаються неспецифічні?
571. Що сприяє утворенню контактної гранульоми?
572. Яке лікування гранульом гортані?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів