Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

22. "Передракові і фонові стани організму і ЛОР-органів"


490. Назвіть передракові захворювання гортані:
491. Специфічному раковому процесу передують передракові стани:
492. Передракові стани можуть бути:
493. Облігатний передрак:
494. У який термін передраковий процес частіше усього перетворюється в рак?
495. Факультативному передраку можуть передувати зміни:
496. Передракові стани:
497. Яка з наступних стадій розвитку раку (по Шабаду Л.М.) є малоймовірною?
498. Передракові облігатні процеси гортані:
499. Факультативні передракові стани гортані:
500. Основні форми росту пухлини:
501. З якими захворюваннями необхідно диференціювати папіломи гортані в дорослих?
502. Які клінічні ознаки переходу /малігнізації/ папіломи в рак?
503. Чим відрізняється протікання папілом у дорослих від дітей?
504. У якому переважно віці виникають папіломи гортані?
505. Які папіломи частіше переходять у рак?
506. У осіб якої статі частіше виникають папіломи гортані?
507. На чому засновується своєчасна діагностика переходу передракових захворювань гортані в рак?
508. Яка форма хронічних ларингітів відноситься до передракових захворювань?
509. Якої теорії походження папілом притримується більшість спеціалістів?
510. Назвіть передракові захворювання вуха:
511. Назвіть передракові захворювання носа і приносових пазух:
512. Назвіть методи діагностики передракових захворювань носа і приносових пазух:
513. Що характерно для папілом носа і приносових пазух?
514. Назвіть типову локалізацію папілом ротової частини глотки:
515. Назвіть улюблену локалізацію дискератозів гортані:
516. Приведіть класифікацію В.О.Фотіна і Ф.І.Чумакова /1975/ для передракових станів гортані:
517. Назвіть класифікацію дисплазій епітелію по Клайнзасеру:
518. Мікроларингоскопична класифікація патологічних і передракових станів гортані по Л.П. Юр'єву і В.М. Благодарову /1981/:
519. Які ліки застосовують при місцевій хіміотерапії після ендоларингеального видалення папілом?
520. Які консервативні методи лікування використовують при папіломах із поглибленим ростом?
521. Які консервативні методи лікування використовують при гіпертрофічних ларингітах?
522. Які вимоги ставляться до знеболювання при виконанні прямої мікроларингоскопії і мікрохірургії?
523. Який наркоз оптимальний для мікроларингоскопії і проведення мікроларингооперації?
524. У яких випадках мікроларингоскопії і мікрохірургії показаний наркоз без інтубації?
525. При яких станах показана ендоларингеальна мікрохірургія?
526. Назвіть методи хірургічних втручань при передракових станах гортані:
527. Які методи лікування папілом використовують із протирецидивною метою?
528. У чому полягає мікрохірургічне лікування хронічних гіперпластичних ларингітів і дискератозів?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів