Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

20. "Загальні принципи лікування пухлин"


449. Назвіть методи, які протипоказані при лікуванні онкологічних хворих:
450. Назвіть основні види онкологічних операцій:
451. Що не входить у дозиметричну підготовку хворого до променевої терапії?
452. Назвіть середню разову осередкову дозу при традиційному (класичному) курсі променевої терапії злоякісних процесів:
453. Назвіть основні види хіміотерапії:
454. Які види лікування відносяться до комплексної терапії онкологічного процесу?
455. Який узвичаєний термін одужання онкологічного хворого?
456. Для повного обліку і забезпечення диспансерним спостереженням всі онкологічні хворі підрозділяються на:
457. Кріохірургія. У чому полягає механізм кріогенного впливу на тканини?
458. Первинне ушкодження тканин при кріохірургії наступає внаслідок таких чинників:
459. Кріогенне ушкодження тканин збільшується:
460. Що є нетиповим для характеру і динаміки морфологічних змін після кріодеструкції?
461. З якою метою застосовується локальна кріодія в онкології?
462. Позитивні сторони кріогенного методу лікування в онкології:
463. Методи локальної кріодії:
464. Недоліки кріогенного локального впливу:
465. Основні методи підвищення ефективності кріопошкодження біологічних пухлин:
466. Головні вимоги до застосування кріохірургічного лікування в онкології:
467. Методи застосування кріогенного впливу при пухлинах:
468. При яких пухлинах ЛОР - органів не застосовується кріогенний метод лікування?
469. Що є основною гідністю променевої терапії злоякісних пухлин?
470. Чим формується пучок рентгенівського випромінювання для одержання полів необхідної форми і розмірів?
471. Які ізотопи переважно використовуються для гамма-установок?
472. Які Вам відомі вітчизняні гамма-установки для променевої терапії?
473. Як називається одиниця поглиненої дози будь-якого роду іонізуючого випромінювання?
474. При опроміненні, яких ділянок тіла спостерігаються найбільш важкі ступені реакції?
475. При опроміненні, яких ділянок тіла спостерігається найменш виражена реакція?
476. На скільки підвищується загальна доза опромінення при розширеному курсі лікування в порівнянні з безупинним курсом?
477. На скільки тижнів робиться перерва при розщепленому курсі променевої терапії?
478. На скільки частин ділиться розщеплений курс променевої терапії?
479. Яким групам хворих показані розщеплені курси променевої терапії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів