Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

2. "Диспансеризація населення з онкозахворюваннями"


9. Що таке диспансеризація, її мета:
10. Перший етап диспансеризації - підготовчий, що він включає?
11. Другий етап диспансеризації - визначення стану здоров'я, реєстрація, що включає:
12. Що включає третій етап диспансеризації?
13. Як оцінюється ефективність диспансеризації?
14. При вторинній профілактиці раку не доцільні:
15. Види документів для реєстрації онкологічних результатів профілактичних оглядів:
16. Індивідуальні профогляди здійснюють:
17. Контингент хворих, що підлягають індивідуальним профоглядам
18. Масові профілактичні огляди включають:
19. Недоліки масових профоглядів:
20. Хворі при диспансерному спостереженні розподіляються:
21. У першу клінічну групу включаються хворі з захворюваннями:
22. В другу клінічну групу входять хворі зі злоякісними новоутвореннями:
23. У третю клінічну групу входять
24. У четверту клінічну групу входять хворі:
25. Якими методами можна підвищити ефективність диспансеризації?
26. Дайте визначення поняття "скринінг"?
27. Які чинники формують рівень смертності населення?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів