Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

19. "Загальні принципи діагностики пухлин"


413. Прогноз при онкозахворюваннях:
414. Рання діагностика пребластоматозного стану не включає:
415. Принципи своєчасної діагностики пухлин:
416. Пребластоматозний стан:
417. Доклінічний період пухлини не може тривати:
418. Пребластоматозний стан характеризується:
419. Доклінічний період пухлини характеризується:
420. Клінічний період пухлини характеризується:
421. Для діагностики раку гортані в доклінічній стадії велике значення має:
422. Пребластоматозний стан з максимальним ступенем ризику для верхніх дихальних шляхів більш вірогідний при сполученні з:
423. Які сполучення чинників складають максимальний ступінь ризику для виникнення раку молочної залози?
424. Поняття онкологічної пильності включає:
425. Перерахуйте методи діагностики пухлин, що дозволяють встановити остаточний діагноз:
426. Що не входить в основні етапи метастазування злоякісних пухлин?
427. Що не входить у методи променевої діагностики?
428. Яка дозвільна здатність комп'ютерної томографії?
429. Які Вам відомі види сцинтіграфії з туморотропними радіофармпрепаратами?
430. Імунодіагностика пухлин:
431. Які антигени визначаються в крові?
432. Види ехографії, використовувані в медицині:
433. Визначення активності ферментів із метою діагностики злоякісних пухлин, прихованих метастазів і рецидивів:
434. Які особливості радіонуклідної діагностики?
435. Методи радіонуклідної діагностики:
436. Сутність прижиттєвої візуалізації (сцинтіграфія) досягається внаслідок:
437. Різновиди сцинтіграфії:
438. Які радіофармпрепарати застосовуються для сцинтіграфії?
439. Види сцинтіграфії:
440. З допомогою, яких приладів одержують зображення після введення радіодіагностичних препаратів?
441. Сцинтіграфія дозволяє одержати зображення вогнищ розміром:
442. Методи радіонуклідної діагностики ураження лімфатичної системи:
443. Які властивості радіофармпрепарату дозволяють одержати контрастне зображення (позитивна сцинтіграфія)?
444. Основні задачі радіонуклідної діагностики:
445. Які переваги ультразвукового дослідження?
446. На чому засновується ультразвукова діагностика?
447. Які можуть бути ехографічні зображення?
448. Особливості ультразвукової діагностики:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів