Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

18. "Епідеміологія, класифікація пухлин"


396. Якими злоякісними пухлинами всіх локалізацій більше усього страждають люди?
397. Рак, якої локалізації частіше усього зустрічається у чоловіків?
398. Рак, якої локалізації частіше усього зустрічається в жінок?
399. Рак, якої локалізації частіше усього зустрічається серед пухлин верхніх дихальних шляхів?
400. Рак, якого відділу гортані частіше зустрічається?
401. На які групи розділяються пухлини по характері росту і здатності до метастазування?
402. Який рак не входить у міжнародну класифікацію злоякісних епітеліальних пухлин, засновану на гістологічній номенклатурі без підрозділу по локалізації?
403. З перерахованих пухлин злоякісними є:
404. Приведіть міжнародну класифікацію пухлинних захворювань ретикулярної (гемопоетичної і лімфоїдної) тканини:
405. Приведіть міжнародну класифікацію доброякісних пухлин із неоформленої сполучної тканини:
406. Приведіть міжнародну класифікацію злоякісних пухлин із неоформленої сполучної тканини:
407. Приведіть класифікацію доброякісних пухлин із кровоносних і лімфатичних судин:
408. Класифікація злоякісних пухлин із кровоносних і лімфатичних судин:
409. Яка пухлина не входить у класифікацію доброякісних пухлин із м'язової тканини:
410. Які пухлини не входять у класифікацію злоякісних пухлин із м'язової тканини:
411. Які пухлини не відносяться до доброякісних пухлин нервової системи:
412. Які пухлини не відносяться до злоякісних пухлин нервової системи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів