Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

17. "Загальні питання онкології"


382. Принципи вивчення етіології пухлин:
383. Основні особливості пухлинних клітин в організмі:
384. У яких продуктах містяться канцерогенні вуглеводні?
385. До хімічних канцерогенних речовин відносяться:
386. До фізичних чинників канцерогенезу відносять:
387. Біологічні чинники канцерогенезу:
388. При яких пухлинах людини встановлене першорядне значення генетичних особливостей?
389. Найбільш висока чутливість до дії канцерогенних чинників спостерігається
390. Зазначте основні аргументи на користь протиракового захисту організму:
391. Форми імунної відповіді на пухлину:
392. Причини не ефективності імунної відповіді при пухлинах
393. Назвіть найбільш обгрунтовані теорії виникнення злоякісних пухлин:
394. Назвіть канцерогенні чинники поліетіологічної теорії, що є причиною малігнізації клітини
395. Назвіть чинники, що модифікують канцерогенез і ріст пухлин:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів