Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

15. "Методи дослідження глотки"


368. Основні методи дослідження глотки, що дозволяють установити захворювання піднебінних мигдалин:
369. Додаткові методи дослідження глотки не включають:
370. Спеціальні методи дослідження піднебінних мигдалин виключають:
371. Які спеціальні лабораторні методи дослідження не застосовуються при захворюваннях глотки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів