Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

14. "Методи дослідження носа і приносових пазух"


359. Який метод дослідження дозволяє виявити причину порушення носового дихання?
360. Розрізняють такі методи дослідження носової перегородки:
361. При задній риноскопії визначається:
362. Причина, що утрудняє задню риноскопію в найменшому ступені:
363. Що не відноситься до функціональних методів дослідження носа:
364. Дослідження прохідності носової порожнини найбільш доступним засобом:
365. Якісний метод дослідження нюху (по Воячеку):
366. Кількісні методи дослідження нюху за допомогою ольфактометра дозволяють визначити усе, крім:
367. Основні методи дослідження приносових пазух, що остаточно підтверджують діагноз:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів