Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

13. "Методи дослідження зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха"


317. Огляд, яких відділів і утворень органа слуху включає отоскопія?
318. Які з перерахованих утворень є пізнавальними пунктами барабанної перетинки?
319. Чи дозволяє отоскопія за допомогою пневматичної лійки Зігле судити про рухливість стремена?
320. За результатами, якого з перерахованих методів дослідження органа слуху можна судити про рухливість барабанної перетинки?
321. Яка проба була запропонована Політцером для визначення прохідності слухової труби?
322. Як по автору називається проба, яка застосовується для дослідження прохідності слухової труби, що полягає в звичайному ковтанні з притисненням крил носа до носової перегородки?
323. Як називається проба для дослідження прохідності слухової труби, що полягає в притисненні крил до носової перегородки з наступним підвищенням тиску в носовій частині глотки шляхом форсованого видиху при закритому роті?
324. Шепітну мову практично здорова людина при дослідженні "живою мовою" сприймає на відстані:
325. Для стандартизації дослідження сприйняття шепітної мови слова вимовляють:
326. Припустимий рівень шуму в аудіологічному кабінеті при дослідженні гостроти слуху:
327. Визначення слухового сприйняття мови починають із:
328. Яке дослідження є основним критерієм для оцінки стану органа слуху?
329. Чи можна за результатами дослідження слуху за допомогою камертонів оцінити стан звукопровідної функції слухового апарата?
330. Чи можна за результатами дослідження слуху за допомогою камертонів оцінити стан звукосприймаючого апарата слухового аналізатора?
331. Латералізація слуху (дослід Вебера) у випадку односторонньої поразки звукопровідного апарата органа слуху, за умови відсутності в хворого перцептивної патології виникає:
332. Чи можна за результатами досліду Вебера судити про стан звукосприймаючого апарата органа слуху без застосування інших проб?
333. Чи можлива латералізація звука (дослід Вебера) у хворого зі зниженим в однаковому ступені слухом на обидва вуха?
334. Для односторонньої поразки звукосприймаючого апарата за умови, коли відсутня патологія звукопровідного відділу органа слуху характерно:
335. Для односторонньої поразки звукопровідного апарата органа слуху, за умови відсутності перцептивної патології у хворого, характерно:
336. Як по автору називається дослідження органа слуху за допомогою камертонів, що полягає в порівнянні повітряної і кісткової провідності для того самого вуха?
337. Як по автору називається дослідження функції органа слуху за допомогою камертонів, що полягає у визначенні латералізації звука по кістці із середини тім'я?
338. Як по автору називається дослідження функції органа слуху за допомогою камертонів, шляхом порівняння тривалості сприйняття кістковопроведених звуків у досліджуваної і здорової людини?
339. Які з перерахованих камертональних досліджень використовуються для визначення рухливості стремена?
340. Які з перерахованих проб є оклюзійними?
341. Для поразки, якого відділу слухового апарата характерний негативний феномен оклюзійної аутофонії?
342. Поразка якої функції слухового апарата підтверджує негативний дослід Люце - Федерічі?
343. Для поразки, якого відділу слухового апарата характерний негативний дослід Бінга?
344. Для поразки, якого відділу слухового апарата характерний негативний дослід Клауса?
345. Чи дозволяє імпедансометрія диференціювати ретрокохлеарні поразки слухового аналізатора від захворювань внутрішнього вуха?
346. Чи можна за результатами імпедансометрії судити про прохідність слухової труби?
347. Чи можна за результатами імпедансометрії судити про рухливість стремена?
348. Чи можна за результатами імпедансометрії судити про функцію ланцюга слухових кісточок?
349. Якою шкалою користуються при проведенні мовної аудіометрії?
350. Якою шкалою користуються при проведенні граничної тональної аудіометрії?
351. Для якої поразки слухового апарата характерно наявність кістково-повітряного розриву на тональній аудіограмі?
352. Які з перерахованих тестів відносяться до надпорогового?
353. Які з перерахованих показників є нормою для досліду Люшера /дослідження проводилося при 20 дБ над порогом/
354. Чи характерно для поразки звукосприймаючого апарата наявність на аудіограмі кістково-повітряного розриву?
355. На патологію якого відділу слухового аналізатора вказує підвищення порогів кістково-проведених звуків?
356. Чи є патогномонічним для поразки звукосприймаючого апарата зниження порогів диференціації по Люшеру?
357. При дослідженні сприйняття розмовної мови для приглушення вуха використовуються методи:
358. При гострому дифузному лабіринтиті використовуються методи дослідження:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів