Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

12. "Фізіологія гортані, трахеї і стравоходу"


303. В основні функції гортані не входить:
304. У гортані в результаті неоднакової чутливості слизової оболонки ряду її відділів визначаються три рефлексогенні зони, які?
305. Чи пов'язане здійснення гортанню різноманітних функцій із поділом внутрішніх м'язів на аддуктори й абдуктори?
306. Чим пояснюється відсутність відчуття вібрації і змикання голосових складок при фонації, з огляду на високу чутливість гортані?
307. Що є головним у фізіології внутрішньої поверхні гортані (очищення від зважених часток, мікробів, слизу)?
308. Яка функція гортані забезпечується за рахунок інервації верхньогортанним нервом?
309. Чим забезпечується чутливість слизового покрову внутрішньої поверхні гортані?
310. Чи бере участь у фонаторній функції група зовнішніх м'язів гортані?
311. Чи є резонатором грудна клітина для звуку, що утворюється в гортані?
312. Що входить у єдиний комплекс резонаторних порожнин?
313. Який звичайний діапазон людського голосу?
314. Яка теорія утворення голосу є найбільш спроможною?
315. Що таке "механізм скарбнички"?
316. При виконанні дихальної функції гортані, якому м'язу надається основне значення?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів