Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

11. "Фізіологія глотки"


287. Що не характерно для функції глотки:
288. Особлива захисна функція глотки не здійснюється:
289. По сучасних уявленнях піднебінні мигдалини захищають:
290. Піднебінні мигдалини є:
291. Які з імунних функцій піднебінних мигдалин одержали більше усього підтверджень?
292. Здогадно синтез антитіл у лімфоїдній тканині піднебінних мигдалин більше сприяє
293. Чи беруть участь піднебінні мигдалини в кровотворенні?
294. При оцінці функції лімфоглоткового кільця чи правильно твердження, що відповідно до інфекційної теорії піднебінні мигдалини являються "вхідними воротами" для проникнення інфекції?
295. Як, Ви, оцінюєте "Захисну теорію піднебінних мигдалин, як регіонарного лімфатичного органу для порожнин носа і рота"?
296. Хто висунув положення про "бар'єрну роль піднебінних мигдалин"?
297. Чи відносяться піднебінні мигдалини до периферичних органів імунної системи?
298. У контролі, яких імунних реакцій беруть участь піднебінні мигдалини?
299. Відома роль піднебінних мигдалин у формуванні протибактеріального імунітету. Чи беруть участь піднебінні мигдалини у виробленні противірусного захисту?
300. Яке відношення мають піднебінні мигдалини до вірусу поліомієліту і захворюваності поліомієлітом?
301. Чи виконують піднебінні мигдалини одну з функцій лімфатичної системи: інформаційну (вироблення клітин імунологічної пам'яті)?
302. Інервацією, яких нервів забезпечується акт ковтання?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів