Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

10. "Фізіологія носа і приносових пазух"


273. Що не являється основною функцією носа?
274. Що не відноситься до бар'єрної функції носа?
275. З порушенням носового подиху не пов'язане:
276. Зазначте правильний шлях основного потоку повітря через ніс при вдиху:
277. Зазначте правильний шлях основного потоку повітря через ніс при видиху:
278. Чому надається провідне значення в очищенні вдихуваного повітря від зважених дрібних часток?
279. У яку сторону здійснюються прямування ворсинок миготливого епітелію?
280. Яке дихання є більш фізіологічним, носове чи ротове?
281. Що позначає термін: кліренс порожнини носа?
282. Чи властиві слизовій оболонці носа всмоктувальна спроможність і видільна?
283. Чи постійно відкриті вивідні отвори приносових пазух у нормі
284. Які пари черепних нервів реагують на пахучі речовини?
285. Чи володіє слизова оболонка носа і приносових порожнин комплексом захисних пристосувань: специфічних і неспецифічних механізмів усталеності?
286. Роль лізоциму й інтерферону в захисній функції носа:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів