Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

1. "Організація онкологічної оториноларингологічної допомоги"


1. У мережу онкологічних установ не входять:
2. Які з перерахованих завдань онкодиспансерів не є їхнім обов'язком?
3. У структурі онкологічного диспансеру з кількістю ліжок > 300 не буває:
4. У завдання онкологічних кабінетів не входить:
5. В обов'язки районного онколога не входить:
6. Підготовка фахівців з онкології не включає:
7. Які методи раннього виявлення передракових станів і злоякісних пухлин важко здійснити?
8. Принципи санітарно-гігієнічної первинної профілактики злоякісних пухлин включають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів