Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


62. Онкооториноларингологія

1. "Організація онкологічної оториноларингологічної допомоги"
2. "Диспансеризація населення з онкозахворюваннями"
3. "Топографічна анатомія і оперативна хірургія ЛОР-органів"
4. "Анатомія носа і приносових пазух"
5. "Клінічна анатомія глотки"
6. "Клінічна анатомія гортані, трахеї і стравоходу"
7. "Клінічна анатомія зовнішнього і середнього вуха"
8. "Клінічна анатомія внутрішнього вуха"
9. "Фізіологія зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха"
10. "Фізіологія носа і приносових пазух"
11. "Фізіологія глотки"
12. "Фізіологія гортані, трахеї і стравоходу"
13. "Методи дослідження зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха"
14. "Методи дослідження носа і приносових пазух"
15. "Методи дослідження глотки"
16. "Методи дослідження гортані, трахеї і стравоходу"
17. "Загальні питання онкології"
18. "Епідеміологія, класифікація пухлин"
19. "Загальні принципи діагностики пухлин"
20. "Загальні принципи лікування пухлин"
21. "Реабілітація голосу в пацієнтів після ларингектомії"
22. "Передракові і фонові стани організму і ЛОР-органів"
23. "Доброякісні пухлини гортані і трахеї"
24. "Злоякісні пухлини гортані"
25. "Доброякісні пухлини носа і приносових пазух"
26. "Злоякісні пухлини носа і приносових пазух"
27. "Доброякісні пухлини глотки"
28. "Злоякісні пухлини глотки"
29. "Доброякісні пухлини вуха"
30. "Злоякісні пухлини вуха"
31. "Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності"
32. "Позаорганні пухлини шиї"
33. "Набуті дефекти глотки, гортані, трахеї і стравоходу"
34. "Питання невідкладної оториноларингологічної допомоги"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів