Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

75. "Інші питання онкології (які віднесяться до комбінації розділів)"


1347. Яку мету має застосування манітолу при введенні цисплатину?
1348. Який препарат рекомендується для зменшення токсичної дії метотрексату?
1349. Фолінат кальцію рекомендується для зменшення токсичної дії
1350. Найширші межі терапевтичних доз у сучасній клінічній хіміотерпії у
1351. Який з названих цитостатиків приймається тільки перорально?
1352. Який з названих цитостатиків не приймається перорально?
1353. Названі цитостатики можуть призначатися перорально та парентерально, крім
1354. При раку шлунка ефективні такі сучасні схеми поліхіміотерапії, крім
1355. При раку шлунка ефективні такі сучасні схеми полоіхіміотерапії, крім
1356. Чи ефективний цисплатин при раку шлунка?
1357. Який цитостатик найефективніший при внутрішньоміхуровому введенні при раку сечового міхура?
1358. При дисемінованій меланомі найефективніші схеми включають такі цитостатики, крім
1359. При дисемінованій меланомі найефективніші схеми включають такі цитостатики, крім
1360. При дисемінованій меланомі найефективніші схеми включають такі цитостатики, крім
1361. Наступні цитостатики неефективні в режимах поліхіміотерапії при дисемінованій меланомі, крім
1362. З названих схем при дисемінованій меланомі найбільш ефективною є комбінація
1363. З названих схем при запущеному раку легені (як дрібно-, так і недрібноклітинному) найбільш ефективною є комбінація
1364. При семіномах сучасна ад'ювантна терапія включає в різних комбінаціях такі препарати, крім
1365. При семіномах сучасна ад'ювантна терапія включає в різних комбінаціях такі препарати, крім
1366. При раку яєчників ад'ювантна терапія включає в різних комбінаціях такі препарати, крім
1367. При раку грудної залози ад'ювантна терапія включає в різних комбінаціях такі препарати, крім
1368. Всі вказані пухлини, крім ..., є достатньо чутливими до лікування і повинні в першу чергу розшукуватись у хворих з метастазами раку невідомого походження
1369. Рак шлунка найчастіше пов'язаний з дефіцитом
1370. 4-Річна дитина з панцитопенією і циркулуючими бластами Вказаний короткий опис клінічної ситуації найімовірніше пов'язаний з
1371. 60-Річний хворий з панцитопенією і циркулуючими бластами. Вказаний короткий опис клінічної ситуації найбільш ймовірно пов'язаний з
1372. Тривале виживання складає 50%. Вказаний короткий опис клінічної ситуації найбільш ймовірно пов'язаний з
1373. Хворий з кровотечами і інфекційними ускладненнями. Вказаний короткий опис клінічної ситуації найбільш ймовірно пов'язаний з
1374. Хворий з пухлинами і інфільтрацією шкіри. Вказаний короткий опис клінічної ситуації найбільш ймовірно пов'язаний з
1375. Лімфогранульоматоз пов'язаний з натупними обумовленими лікуванням ускладненнями, крім
1376. Кожен з наступних станів пов'язаний з раком товстої кишки, крім
1377. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1378. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1379. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1380. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1381. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1382. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1383. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1384. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1385. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1386. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1387. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1388. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1389. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1390. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1391. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1392. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1393. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1394. Наступні твердження про рак молочної залози вірні, крім
1395. Наступні твердження про цисплатин вірні, крім
1396. Наступні твердження про доксорубіцин (адріаміцин) вірні, крім
1397. Наступні твердження про блеоміцин вірні, крім
1398. Чи можна проводити консервативну операцію при раку молочної залози, якщо розміри пухлину перевищують 3-4 см?
1399. У жінки планується провести консервативну операцію з приводу раку молочної залози з наступною телегамматерапією на ділянку залози. Пухлина 1,5 см, молочні залози великі. Аксилярна ділянка не уражена. Чи адекватна тактика лікування?
1400. У жінки похилого віку з вираженою супутньою патологією (однак не обмежує хірургічної активності) - рак молочної залози. Пухлина 1,5 см. Аксилярна ділянка не уражена. Яка оптимальна тактика лікування?
1401. Чи є несприятливий віддалений прогноз при раку молочної залози протипоказом до реконструктивної операції?
1402. У які терміни при раку молочної залози проводиться реконструктивна операція?
1403. Які застереженя є для реконструктивної операції з використанням силіконових протезів при раку молочної залози?
1404. Чи можна рекомендувати післяопераційне опромінення як метод ад'ювантної терапії після радикальної мастектомії?
1405. Основний фактор, від якого залежить доза опромінення (якщо до такого є покази) при раку молочної залози ІІІ стадії?
1406. Який метод лікування при раку молочної залози ІІІ стадії найкраще забезпечує від розвитку місцевих рецидивів?
1407. Як вплинуло на результати лікування раку молочної залози ІІІ стадії застосовується комбінації променевої терапії і операції замість чистого променевого чи хірургічного методу?
1408. Який метод суттєво покращив віддалені результати лікування раку молочної залози ІІІ стадії?
1409. Як впливає застосування неоад'ювантної (індуктивної) хіміотерапії на подальше лікування раку молочної залози ІІІ стадії?
1410. Який цитостатик є базовим для комбінацій неоад'ювантної (індуктивної) хіміотерапії при раку молочної залози ІІІ стадії?
1411. Оптимальна послідовність методів лікування при раку молочної залози ІІІ стадії?
1412. У жінки запальна форма раку молочної залози ІІІ стадії. Проведено неоад'ювантну (індуктивну) хіміотерапію (фторурацил + адріаміцин + циклофосфан). Якому методу слід віддати перевагу на наступному етапі?
1413. У жінки 40 років протягом останніх 6 місяців спостерігаються екземоподібні зміни в ділянці пипки молочної залози. Місяць тому помітила появу невеликого щільного горбистого утвору в центральній частині залози. Ваш попередній діагноз
1414. Базовий метод лікування раку Педжета І-ІІ стадії
1415. В чому полягає генетичний фактор ризику раку грудної залози у чоловіків?
1416. Чи є гінекомастія фактором ризику раку грудної залози у чоловіків?
1417. Чи характерні естрогенові рецептори для раку грудної залози у чоловіків?
1418. Яке співвідношення частоти виявлення естрогенових рецепторів на клітинах раку молочної залози і віку хворих?
1419. Яке співвідношення частоти виявлення естрогенових рецепторів на клітинах раку грудної залози і віку хворих у чоловіків і жінок?
1420. Яка системна терапія рекомендується при метастатичному раку грудної залози у чоловіків?
1421. Чи можна рекомендувати при метастатичному раку грудної залози у чоловіків орхектомію?
1422. Чи можна рекомендувати маммографію при раку молочної залози у вагітних?
1423. Який прогноз раку молочної залози у вагітних?
1424. Коли найчастіше розвиваються місцеві рецидиви після радикальної мастектомії?
1425. Чи є якийсь зв'язок між розвитком місцевих рецидивів і віддалених метастазів після радикальної мастектомії?
1426. У жінки розвинувся місцевий рецидив в ділянці грудної стінки після радикальної мастектомії. Віддалених метастазів нема. Оптимальна тактика?
1427. Чи покращуються результати лікування місцевого рецидиву в ділянці грудної стінки після радикальної мастектомії застосуванням перед операцією променевої терапії?
1428. Кожен з наступних факторів є критерієм, за комплексом яких визначаються покази до ад'ювантної системної терапії раку молочної залози , крім
1429. Кожен з наступних факторів є критерієм, за комплексом яких визначаються покази до ад'ювантної системної терапії раку молочної залози , крім
1430. Згідно сучасних уявлень за даними 10-річних спостережень вплив ад'ювантної гормонотерапії на смертність хворих раком молочної залози є таким
1431. Згідно сучасних уявлень за даними 10-річних спостережень вплив ад'ювантної імунотерапії на смертність хворих раком молочної залози є таким
1432. У якому віці при ад'ювантній хіміотерапії раку молочної залози частота хімічної аменореї (спричиненої дією алкілюючих препаратів, зокрема циклофосфаміду у схемі СМF) вища?
1433. Що складає найсерйознішу проблему серед віддалених (через 8-10 років) побічних ефектів ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози?
1434. Який вплив тамоксифену на систему зсідання крові?
1435. Який механізм почащення тромбоемболій при тривалій терапії тамоксифеном?
1436. Чи залежить визначення показів до призначення ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози у пременопаузальних жінок з позитивними лімфовузлами від гормонального статусу пухлини?
1437. Чи залежить визначення показів до призначення ад'ювантної терапії при раку молочної залози у менопаузальних жінок з позитивними лімфовузлами від гормонального статусу пухлини?
1438. Чи змінює тактику ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози кількість позитивних аксилярних лімфовузлів?
1439. Яка роль згідно сучасних уявлень лімфатичних вузлів при раку молочної залози?
1440. У якому вигляді застосовується циклофосфамід у стандартній (класичній) схемі СМF (ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози)?
1441. Відношення згідно сучасних уявлень до схеми Купера (СМFVР) (ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози)?
1442. Відношення згідно сучасних уявлень до періоперативної хіміотерапії (проведення єдиного циклу хіміотерапії зразу ж після операції у межах кількох днів) порівняно до ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози?
1443. Що згідно сучасних уявлень важливіше при хіміотерапії: дотримання рекомендованих доз, чи періодичності введення препаратів?
1444. Механізм позитивного ефекту ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози у пременопаузальних жінок?
1445. У якої частини жінок з негативними гістологічно аксилярними лімфовузлами розвиваються протягом 10 років після радикальної мастектомії метастази?
1446. Які сучасні тенденції ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози?
1447. Чи показана згідно сучасних уявлень ад'ювантна хіміотерапія при раку молочної залози у жінки 40 років з негативними лімфовузлами з розмірами пухлини 4 см, низької диференціації, негативними стероїдними рецепторами?
1448. У жінки з лікованим раком молочної залози ІІ стадії (операція+ад'ювантна хіміотерапія) через 2 роки виявлено підвищення печінкових проб. Всі інші клінічні і лабораторні дані детального обстеження - спокійні. Що слід зробити?
1449. У якої групи хворих метастатичним раком молочної залози найбільше показана оваріектомія?
1450. Чому радіаційна кастрація (20 Гр) менш поширена порівняно з хірургічною кастрацією у хворих метастатичним раком молочної залози?
1451. У якому віці у хворих метастатичним раком молочної залози найбільше ефективна оваріектомія?
1452. Чи показана оваріектомія у 30-річної хворої метастатичним раком молочної залози ?
1453. У відсутності стероїдних рецепторів у хворих метастатичним раком молочної залози показами до оваріектомії є
1454. Домінуючим ефектом тамоксифену на клітини пухлини є
1455. Ендокриннні ефекти тамоксифену у постменопаузальних жінок
1456. Ендокриннні ефекти тамоксифену у пременопаузальних жінок
1457. Стандартною дозою тамоксифену при ад'ювантній терапії раку молочної залози є
1458. Стандартною добовою дозою тамоксифену при ад'ювантній терапії раку молочної залози є
1459. Чи є потреба у поділі добової дози тамоксифену при ад'ювантній терапії раку молочної залози ?
1460. Найзначнішим джерелом естрогенів у постменопаузальних жінок є
1461. Призначення аміноглютетіміду (орімітен, мамоміт) при раку молочної залози має таку особливість
1462. Коли слід віддати перевагу призначенню аміноглютетіміду (орімітен, мамоміт) перед тамоксифеном при метастатичному раку молочної залози?
1463. Чи можна рекомендувати комбіновану гормонотерапію при метастатичному раку молочної залози?
1464. Виберіть оптимальну послідовність методів терапії метастатичного раку молочної залози у пременопаузальних жінок старших 35 років (ЕR+-пухлини)
1465. Виберіть оптимальну послідовність методів терапії метастатичного раку молочної залози у менопаузальних жінок (ЕR+-пухлини)
1466. Базовий препарат для паліативної хіміотерапії метастатичного раку молочної залози
1467. У якому випадку на загал можна прогнозувати кращу ефективність при хіміотерапії метастатичного раку молочної залози?
1468. Яку оптимальну хіміотерапію порятунку (цитостатичне лікування при розвитку дисемінації після ад'ювантної хіміотерапії) Ви запропонуєте у хворої метастатичним раком молочної залози, якщо метастази виникли після двох років ремісії?
1469. Схема Купера включає такі препарати, крім
1470. Схема Купера при раку молочної залози включає такі препарати, крім
1471. Найпоширеніші режими ад'ювантної хіміотерапії при раку молочної залози включають такі препарати, крім
1472. Яку оптимальну хіміотерапію порятунку (при розвитку дисемінації після ад'ювантної хіміотерапії) запропонуєте у хворої метастатичним раком молочної залози, якщо метастази виникли через 2 міс після застосування схеми СМF?
1473. Складною терапевтичною проблемою при метастатичному ураженні кісток при раку молочної залози є таке порушення балансу електролітів
1474. Після призначення названих цитостатиків максимальна лейкопенічни дія розвивається найшвидше (по часу) у
1475. Більше виражена імунодепресивна дія у таких цитостатиків
1476. Менше виражена імунодепресивна дія у таких цитостатиків
1477. Найменшу гепатотоксичну дію з названих препаратів має
1478. Більше виражена гепатотоксична дія характерна для
1479. Більше виражена нефротоксична дія характерна для
1480. Більше виражена легенева токсичність характерна для
1481. Більше виражена легенева токсичність характерна для
1482. Більше виражена нейротоксичність характерна для
1483. Більше виражена нейротоксичність характерна для
1484. Побічна дія у вигляді алопеції більше характерна для
1485. Побічна дія у вигляді алопеції більше характерна для
1486. Побічна дія у вигляді алопеції більш характерна для
1487. Виражена подразнююча дія при потраплянні в м'які тканини характерна для
1488. Чи допускається внутрішньом'язове і підшкірне введення блеоміцину?
1489. Чи допускається внутрішньом'язове і підшкірне введення метотрексату?
1490. Чи допускається внутрішньом'язове і підшкірне введення вінбластину?
1491. Чи допускається внутрішньочеревне введення цисплатину?
1492. Чи допускається внутрішньопорожнинне введення адріаміцину?
1493. Яку обережність треба зберігати при введенні препаратів платини?
1494. Чому при введенні препаратів платини не можна користуватись голками або системами, які містять алюміній?
1495. Який препарат бажано застосовувати для зменшення нефротоксичної дії цисплатину?
1496. Яку мету має застосування дексаметазону при введенні цисплатину?
1497. Оцініть шанси жінок розвинутих країн захворіти за час свого життя раком молочної залози
1498. Ампліфікація якого онкогена в клітинах раку молочної залози може свідчити про поганий прогноз?
1499. Злоякісні клітини раку молочної залози виділяють фактори росту, які сприяють їх власному розвитку
1500. Фібробласти, ендотеліоцити, мононуклеари, які є в пухлині виділяють ростові фактори, які сприяють росту пухлини
1501. Чи є окази впливу профілактичної маммографії на зниження смертності від РМЗ у жінок 40-50 років
1502. Чи є покази впливу профілактичної маммографії на зниження смертності від РМЗ у жінок 50-70 років
1503. Яка роль факторів ризику у виникненні раку молочної залози?
1504. Наступні фактори можуть розцінюватись, як фактори ризику розвитку раку молочної залози, крім
1505. Як впливає вік менархе (першої менструації) на ризик розвитку раку молочної залози?
1506. Як впливає вік настання менопаузи на ризик розвитку раку молочної залози?
1507. Як впливає відсутність дітонародження на ризик розвитку раку молочної залози?
1508. Як впливає вік першої вагітності на ризик розвитку раку молочної залози?
1509. Як впливає наявність абортів на ризик розвитку раку молочної залози?
1510. Чому сучасні контрацептиви мають значно меншу канцерогенну небезпеку для раку молочної залози, ніж ті, які продукувались 20-30 років тому?
1511. Як впливає вміст жирів у дієті на ризик розвитку раку молочної залози?
1512. Як впливає вживання алкоголю на ризик розвитку раку молочної залози?
1513. Як впливає опромінення молочних залоз при лікуванні мастіту на ризик розвитку раку молочної залози?
1514. Яка роль доброякісних захворювань молочних залоз у ризику розвитку раку молочної залози?
1515. Яка роль атипової гіперплазії у ризику розвитку раку молочної залози?
1516. Чи можлива радикальна профілактика розвитку раку молочної залози?
1517. Чи можлива радикальна профілактика розвитку раку молочної залози шляхом підшкірної мастектомії ?
1518. Серед методів хіміопрофілактики найбільш перспективними є застосування таких речовин, крім
1519. Чи допускається застосування тамоксифену у здорових жінок з профілактичною метою?
1520. Показами до біопсії молочної залози є такі ознаки, крім
1521. Де міститься основна маса залозистої тканини молочної залози?
1522. Чи є показом до біопсії молочної залози вузлові утвори, що залежать від менструації ?
1523. У якому випадку наявність кісти молочної залози у пременопаузальної жінки є показом до біопсії?
1524. Як часто зустрічається розвиток раку всередині кісти у пременопаузальних жінок?
1525. Як часто зустрічаються кістозні утвори в молочних залозах постменопаузальних жінок?
1526. У постменопаузальних жінок кістозні утвори молочних залоз є рідкістю, але відносно частіше можуть зустрічатись у
1527. Рак молочної залози може проявлятись патологічними виділеннями з пипки, які не супроводжуються наявністю вузлових утворів. У якому віці таке буває частіше?
1528. Чи можуть виділення з пипки при раку молочної залози бути серозні?
1529. У жінки виявлено кров'янисті виділення з пипки. Який діагноз найменш ймовірний?
1530. У жінки виявлено кров'янисті виділення з пипки. Який діагноз найбільш ймовірний?
1531. Чи існує поняття раку іп sіtи при ураженні молочної залози?
1532. Який прогноз медулярного типу раку молочної залози порівняно з протоковим типом?
1533. Який прогноз тубулярного типу раку молочної залози порівняно з протоковим типом?
1534. Який прогноз слизового типу раку молочної залози порівняно з протоковим типом?
1535. При якому типі раку молочної залози частіше спостерігається мультицентричний ріст?
1536. Який прогноз часточкового типу раку молочної залози порівняно з протоковим типом?
1537. Чи є різниця у локалізації метастазів між часточковим і протоковим типом раку молочної залози?
1538. Який прогноз запального типу раку молочної залози порівняно з протоковим типом?
1539. При запальній формі раку молочної залози пухлина як така визначається у ..% хворих
1540. Чим пояснюється значно частіше ураження зовнішньо-верхнього квадранту молочної залози раком?
1541. Яка частина молочної залози рідше уражається раком?
1542. Чи є різниця у прогнозі раку молочної залози залежно від локалізації пухлини?
1543. Як залежить частота метастазування раку молочної залози в аксилярні лімфовузли від розмірів первинної пухлини?
1544. Як залежить прогноз раку молочної залози від ураження аксилярних лімфовузлів?
1545. Як залежить прогноз раку молочної залози від кількості ураженних аксилярних лімфовузлів?
1546. Аксилярна ділянка умовно розділяється на такі рівні
1547. Який з прогностичних факторів раку молочної залози важливіший - розмір пухлини чи ураження аксилярних лімфовузлів?
1548. Спробуйте порівняти віддалений прогноз двох хворих з раком молочної залози: в одному випадку є пухлина до 2 см, але уражені аксилярні лімфовузли; в іншому - пухлина понад 5 см, але нема регіонарних метастазів (інші фактори одинакові)
1549. При раку молочної залози внутрішні грудні лімфовузли уражаються значно частіше, ніж аксилярні
1550. При раку молочної залози внутрішніх квадрантів внутрішні грудні лімфовузли уражаються значно частіше, ніж аксилярні
1551. Спробуйте порівняти віддалений прогноз двох хворих з раком молочної залози: в одному випадку є тільки уражені аксилярні лімфовузли; в іншому - тільки внутрішні грудні (всі інші фактори ризику одинакові)
1552. У жінки з раком молочної залози і ураженими аксилярними лімфовузлами виявлені метастази і у внутрішні грудні лімфовузли. Чи впливає це на прогноз?
1553. У жінки з раком молочної залози і ураженими внутрішніми грудними лімфовузлами виявлені метастази і у аксилярні лімфовузли . Чи впливає це на прогноз?
1554. Чи можливе самостійне ураження надключичних лімфовузлів (без наявності метастазів в аксилярну зону) при раку молочної залози?
1555. Чому згідно нового видання класифікації ТNМ метастази в надключичні лімфовузли при раку молочної залози розцінюються, як віддалені метастази?
1556. Обстеження хворої раком молочної залози І-ІІ стадії перед початком лікування обов'язково повинно включати такі методи, крім
1557. Чи є необхідність у сканування кістяку при обстеженні жінок з І-ІІ стадією раку молочної залози перед початком лікування?
1558. Обстеження хворої раком молочної залози І-ІІ стадії перед початком лікування обов'язково повинно включати такі методи, крім
1559. Чи є необхідність у сканування печінки при обстеженні жінок з І-ІІ стадією раку молочної залози перед початком лікування?
1560. У жінки з раком молочної залози ІІ стадії при скануванні печінки виявлено її вогнищеве ураження. Печінкові проби - нормальні, печінка не збільшена, втрати ваги нема. Як слід поступити?
1561. Чи є необхідність у маммографії здорової залози при обстеженні жінок з І-ІІ стадією раку молочної залози перед початком лікування?
1562. Обстеження хворої раком молочної залози І-ІІ стадії перед початком лікування обов'язково повинно включати такі методи, крім
1563. Чи є необхідність у визначенні опухових маркерів (зокрема СА 15-5) при обстеженні жінок з І-ІІ стадією раку молочної залози перед початком лікування?
1564. Чи дозволяє визначення опухових маркерів (зокрема СА 15-5) віддиференціювати злоякісні пухлини молочної залози від доброякісних захворювань
1565. Чи вважається поширення раку молочної залози на ребра ураженням грудної стінки (тобто чи класифікується як Т4)?
1566. Чи вважається поширення раку молочної залози на міжреберні м'язи ураженням грудної стінки (тобто чи класифікується як Т4)?
1567. Чи вважається поширення раку молочної залози на передній зубчатий м'яз ураженням грудної стінки (тобто чи класифікується як Т4)?
1568. Чи вважається поширення раку молочної залози на великий грудний м'яз ураженням грудної стінки (тобто чи класифікується як Т4)?
1569. Чи вважається поширення раку молочної залози на малий грудний м'яз ураженням грудної стінки (тобто чи класифікується як Т4)?
1570. Чи вважається наявність лимонної кірки при раку молочної залози ураженням шкіри (тобто чи класифікується як Т4)?
1571. Чи вважається наявність виразок шкіри при раку молочної залози ураженням шкіри (тобто чи класифікується як Т4)?
1572. Чи вважається наявність шкірних сателітів при раку молочної залози ураженням шкіри (тобто чи класифікується як Т4)?
1573. Чи вважається наявність ретракції соска при раку молочної залози ураженням шкіри (тобто чи класифікується як Т4)?
1574. Чи вважається наявність втягнення шкіри при раку молочної залози ураженням шкіри (тобто чи класифікується як Т4)?
1575. До якої категорії Т відноситься запальна форма раку молочної залози?
1576. Що таке патологічна класифікація раку?
1577. У хворої раком молочної залози при патологічному обстеженні після операції виявлено мікрометастаз (0,2 см) в аксилярний лімфовузол. Чи впливає це на прогноз?
1578. Чому за основу патологічної класифікації рТNМ при раку молочної залози взято ураження аксилярних лімфовузлів?
1579. Чому нині більшість онкологічних клінік відмовились від операції Холстеда?
1580. Як на сучасному рівні розвитку онкології трактується необхідність у операціях типу Урбана (мастектомія по Холстеду + видалення внутрішніх грудних лімфовузлів) при раку молочної залози І-ІІ стадії?
1581. Чи є різниця у результатах лікування раку молочної залози І-ІІ стадії між радикальною (Холстеда) і модифікованою радикальною мастектомією (наприклад, Пейті)?
1582. Покази до радикальної мастектомії на нинішньому етапі розвитку онкології, крім
1583. У хворої виявлена велика пухлина молочної залози, яка захоплює більшу частину грудного м'яза. Який метод лікування слід застосувати
1584. Показами до т.зв.тотальної (або простої) мастектомії, при якій зберігається ареолярний комплекс, грудні м'язи і аксилярні лімфовузли є такі стани, крім
1585. Чи передбачають консервативні операції при раку молочної залози дисекцію аксилярної зони?
1586. Якщо при гістологічному дослідженні препарату молочної залози після консервативної операції (пухлина розміром 1 см) вогнища раку виявляють по сусідству з основною пухлиною, то маємо справу з
1587. Яка доза опромінення на молочну залозу рекомендується після т.зв.консервативної операції з приводу раку І-ІІ стадії?
1588. Чи впливає застосування ад'ювантної хіміотерапії на ймовірність місцевих рецидивів після консервативної операції і променевої терапії при раку молочної залози?
1589. У якому віці спостерігаюься частіші локальні рецидиви після консервативних операцій при раку молочної залози?
1590. Яка, згідно сучасних уявлень прогностична роль гістологічної характеристики стану країв видаленого препарату після консервативної операції при раку молочної залози?
1591. Який вплив мають масштаби консервативної операції при раку молочної залози (зокрема квадрантектомія проти дуже економної туморектомії з відступом від видимих країв пухлини на 1-2 см)?
1592. У жінки проведена консервативна операція при раку молочної залози, ураження аксилярних лімфовузлів клінічно не виявлено. Молочна залоза опромінена. Що порекомендуєте для профілактики рецидивів в аксилярній ділянці?
1593. У жінки проведена консервативна операція при раку молочної залози і дисекція аксилярної зони, виявлено ураження аксилярних лімфовузлів. Молочна залоза опромінена. Чим ще слід доповнити лікування?
1594. Все перераховане є абсолютним протипоказом до консервативної операції при раку молочної залози, крім
1595. Чи можна проводити консервативну операцію при раку молочної залози при наявності мультицентричного росту?
1596. Чи можна проводити консервативну операцію при раку молочної залози, якщо перед тим вже проводилась променева терапія на ділянку залози?
1597. Який з названих нових цитостатиків активний при дисемінованій меланомі?
1598. Який з названих нових цитостатиків активний при раку яєчника?
1599. Який з названих нових цитостатиків активний при раку передміхурової залози?
1600. Виберіть міжнародну назву адріаміцину
1601. У хворого вперше в житті виявлено виразку шлунка. При гістологічному обстеженні зафіксовано ознаки злоякісного росту. Яка з названих ситуацій більш правдоподібна?
1602. Яка адекватна радикальна операція при раку антрального відділу шлунка ІУ стадії інфільтративної форми росту?
1603. Рак щитовидної залози у хворого 42 років розміром 1 см, недиференційованої будови, лімфовузоли шиї не збільшені, віддалені метастази відсутні. Стадія?
1604. Наступні твердження про рак нирки (гіпернефроїдний) вірні, крім
1605. Наступні твердження про рак ниркової миски вірні, крім
1606. Наступні твердження про рак анальної зони вірні, крім
1607. Наступні твердження про остеосаркому вірні, крім
1608. Наступні твердження про злоякісний карциноїд вірні, крім
1609. Протипухлинні цитостатики відносяться до таких груп, крім
1610. Протипухлинні цитостатики відносяться до таких груп, крім
1611. Протипухлинні цитостатики відносяться до таких груп, крім
1612. З названих груп медикаментів до протипухлинних цитостатиків відносяться
1613. З названих груп медикаментів до протипухлинних цитостатиків відносяться
1614. Яка з названих груп антибіотиків відноситься до протипухлинних?
1615. Які з вказаних груп хімічних речовин не мають канцерогенних властивостей?
1616. Які з вказаних груп хімічних речовин не мають канцерогенних властивостей?
1617. Які з вказаних груп хімічних речовин не мають канцерогенних властивостей?
1618. Яка з груп вірусів найбільш ймовірно має відношення до етіології раку шийки матки у людини?
1619. Яка з груп вірусів найбільш ймовірно має відношення до етіології лімфогранульоматозу у людини?
1620. Яка з груп вірусів найбільш ймовірно має відношення до етіології злоякісної лімфоми Беркіта у людини?
1621. Яка з груп вірусів найбільш ймовірно має відношення до етіології саркоми Капоші?
1622. Який продукт грибкового походження має чітко доведені канцерогенні властивості?
1623. У регуляції розмноження різних типів клітин приймають участь фактори росту. З вказаних далі груп не ідентифіковано такий фактор росту
1624. В основі механізму дії стероїдних гормонів лежить
1625. Для злоякісних клітин характерні такі властивості, крім
1626. Для злоякісних клітин характерні такі властивості, крім
1627. Для злоякісних клітин характерні такі властивості, крім
1628. Для злоякісних клітин характерні такі властивості, крім
1629. Який з вказаних методів не відноситься до діагностичних?
1630. Вказані вчені є авторами теорій розвитку раку, крім
1631. Поняття раку введено в медицину
1632. Першим підтвердив значення канцерогенів для розвитку раку (на прикладі хлопчиків-сажотрусів)
1633. Мастектомія широко впроваджена в практику лікування раку молочної залози
1634. Вірус саркоми Рауса - перший вірус, для якого доведено зв'язок з розвитком солідної пухлини - відкритий у ... році
1635. Перша радикальна мастектомія здійснена Холстедом у ... році
1636. Перші цитостатики (похідні азотистого іприту) впроваджені у практику в
1637. Першим вірусом, для якого доведено зв'язок з солідною пухлиною був
1638. З наступних гістологічних форм раку щитовидної залози найбільш злоякісне протікання має
1639. З наступних гістологічних форм раку щитовидної залози найменш злоякісне протікання має
1640. Лімфогранульоматоз найчастіше первинно вражає
1641. Пухлина, що пальпується, є одним з головних симптомів раннього раку шлунка
1642. Фізікальне обстеження легенів відіграє кардинальну роль в діагностиці раннього раку легені
1643. Пальпація черевної порожнини є основою для раннього діагнозу раку сліпої кишки


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів