Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

72. "Загальні питання хіміотерапії"


1272. Під монохіміотерапією розуміють
1273. Під поліхіміотерапією розуміють
1274. На які групи ділиться рак легені по чутливості до цитостатиків?
1275. Яка група цитостатиків має мінімальний мієлодепресивний ефект?
1276. Яка група цитостатиків має мінімальний імунодепресивний ефект?
1277. Яка група цитостатиків має максимальний кардіотоксичний ефект?
1278. Яка субпопуляція лімфоцитів здатна підтримувати репродукцію віруса імунодефіциту людини?
1279. Яка чутливість ВІЛ до температури?
1280. Яка чутливість ВІЛ до хлорвмісних дезинфекторів?
1281. Що таке хоспіс?
1282. Що таке евтаназія?
1283. Змішана пухлина привушної слинної залози - це
1284. Яка група медикаментів вважається нині найбільш перспективною у подоланні токсичності у вигляді нудоти і блювання при хіміотерапії?
1285. У якої групи хворих буде найменше виражений диспептичний синдром при хіміотерапії?
1286. У якої групи хворих буде найменше виражений диспептичний синдром при хіміотерапії?
1287. Які кістки найчастіше уражаються лімфогранульоматозом?
1288. Які частини хребців найчастіше уражаються при лімфогранульоматозі?
1289. Чи може лімфогранульоматоз уражати міжхребцеві диски?
1290. Чи може лімфогранульоматоз дебютувати ураженням кісток?
1291. Який мінімальний розмір вузла виявляється на маммограмі?
1292. Чи може раково-ембріональний антиген виявлятись при неопуховій патології товстої кишки (хвороба Крона, виразковий коліт)?
1293. Допустима толерантна доза (ТД5/5) - це доза, яка
1294. Максимальна толерантна доза (ТД50/5) - це доза, яка
1295. Доза D0 - це
1296. Доза Dq - це
1297. Фаза І клінічного вивчення цитостатиків
1298. Фаза ІІ клінічного вивчення цитостатиків
1299. Фаза ІІІ клінічного вивчення цитостатиків
1300. При лікуванні лімфогранульоматозу можуть спостерігатись наступні ускладнення, крім
1301. Всі наступні твердження про рак шлунка вірні, крім
1302. З яким з наступних факторів ризику пов'язана негоджкінська лімфома?
1303. З яким з наступних факторів ризику пов'язана карцинома сечового міхура?
1304. З яким з наступних факторів ризику пов'язана карцинома шлунка?
1305. З яким з наступних факторів ризику пов'язана колоректальна карцинома?
1306. З яким з наступних факторів ризику пов'язана карцинома легені?
1307. З яким з наступних факторів ризику пов'язана карцинома голови і шиї?
1308. Як згідно сучасних уявлень трактувати морфологічний діагноз цервікальний інтраепітеліальний новотвір, ступінь ІІІ (сеrvісаl іпtrаеріthеlіаl пеорlаsіа - СІN ІІІ)?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів