Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

70. "Ендоскопія"


1235. Характер слизової оболонки дихальних шляхів в нормі:
1236. Вкажіть ознаку ендоскопічного синдрому прямих анатомічних змін у хворих на рак легенів
1237. Вкажіть на прямі анатомічні ознаки раку легенів при ендоскопії
1238. Один з перших анатомічних орієнтирів при проведенні бронхоскопії
1239. Другий анатомічний орієнтир при проведенні бронхоскопії
1240. Третій анатомічний орієнтир при проведенні бронхоскопії
1241. Четвертий анатомічний орієнтир при проведенні бронхоскопії
1242. Найчастіше торакоскопія показана
1243. Без позитивного морфологічного дослідження клініко-рентгенологічний діагноз раку легенів виявиться помилковим
1244. При яких особливостях макроскопової форми росту раку легенів і локалізаціях пухлини можливо добитися 95 % морфологічної верифікації діагнозу?
1245. Які принципи покладені в основу найбільш поширеної класифікацій раку легенів?
1246. Яка захворюваність раком легені на Україні?
1247. Основна особливість росту екзофітного раку легені?
1248. Основна особливість росту ендофітного раку легені?
1249. Яким чином можливо верифікувати діагноз периферичного раку легенів?
1250. Які з зазначених симптомів відносяться до ранніх клінічних ознак центрального раку легенів?
1251. Які з зазначених симптомів відносяться до ранніх клінічних ознак периферичного раку легенів?
1252. Яка частота доброякісних пухлин серед новотворів легенів?
1253. Назвіть переважний макроскоповий тип росту доброякісних пухлин легенів?
1254. Назвіть основні особливості локалізації доброякісних пухлин легенів?
1255. Які з названих доброякісних пухлин можна віднести до дизембріональних?
1256. Вкажіть частоту аденом бронхів серед доброякісних новотворів легенів
1257. Чи можуть малігнізуватись аденоми карциноїдної будови і метастазувати у віддалені органи?
1258. Яка переважна локалізазія хондром легенів?
1259. Яка тривалість клініко-рентгенологічних симптомів при центральних доброякісних пухлинах?
1260. Які фактори визначають важкість клінічних симптомів в період стійкої оклюзії бронхів?
1261. Яку мінімальну кількість плеврального випоту можно виявити перкуторним дослідженням грудної клітки?
1262. Які лабораторні показники характерні для плеврального ексудату?
1263. Які ранні симптоми тромбоемболії легеневої артерії?
1264. Дайте визначення легеневої кровотечі
1265. Легеневе кровохаркання - це:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів